Onderdeel van duurzameinzetbaarheid

Bereken wat het u oplevert als u
investeert in duurzame inzetbaarheid

Investeren in duurzame inzetbaarheid kan u als ondernemer veel opleveren. Stel hier vast hoe uw kansen op betere bedrijfsprestaties kunnen toenemen door te werken aan de betrokkenheid, scholing en het ziekteverzuim binnen uw organisatie.

De Kansen Calculator schat op basis van een uitgebreide database in wat er voor uw organisatie te winnen valt.

Kies uw sector, vul uw (verwachte) omzet in, experimenteer en ontdek de kansen.

Uw bedrijfssituatie

In welke sector bent u actief?Wat is uw omzet?

 • Een schatting van de omzet is nodig om een berekening te maken van het bedrag dat samenhangt met de duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers. De bedragen die u invult, worden alleen gebruikt voor de berekening en worden niet opgeslagen.


STAP 2: KIES UW INVESTERING
 • Sector
 • Omzet 2013
 • Verwachte omzet

Waarin wilt u investeren?

De Calculator heeft voor u berekend welk deel van de omzet er met de duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers samenhangt en daarmee op het spel staat.

Kies waarin u wilt investeren en ontdek hoe de bedrijfsprestaties van uw organisatie kunnen toenemen.

Kies investering

BETROKKENHEID


In de sector Horeca hangt 12% van de omzetontwikkeling samen met de betrokkenheid van uw medewerkers.


In uw situatie staat er € 960.000 op het spel

KIES BETROKKENHEID

SCHOLING


In de sector Horeca hangt 8% van de omzetontwikkeling samen met de scholing van uw medewerkers.
 


In uw situatie staat er € 676.000 op het spel

KIES SCHOLING

ZIEKTEVERZUIM


In de sector Horeca hangt 5% van de omzetontwikkeling samen met het ziekteverzuim van uw medewerkers.


In uw situatie staat er € 0 op het spel

KIES ZIEKTEVERZUIM

Alle berekeningen zijn gemaakt op basis van de gegevens van 5.500 Nederlandse organisaties die hebben deelgenomen aan de Werkgevers Enquête Arbeid (WEA) in 2012. De percentages geven aan hoe goed de score op bijvoorbeeld de kwaliteit van producten en diensten verklaard kan worden door de scores op de betrokkenheid van het personeel. De percentages zijn gebruikt om aan te geven welk deel van de omzetontwikkeling van uw organisatie op het spel staat. Alle inschattingen zijn indicaties. Het werkelijke percentage binnen uw organisatie kan afwijken.


U heeft nog geen keuze gemaakt. Kies een van bovenstaande onderwerpen om verder te gaan.

< Terug naar stap 1 STAP 3: UW WERKNEMERS
 • Sector
 • Omzet 2013
 • Verwachte omzet

Betrokkenheid van uw medewerkers

Medewerkers die meer betrokken zijn bij uw organisatie, kunnen ervoor zorgen dat de kansen op betere bedrijfsprestaties aanzienlijk toenemen.

In deze stap geeft u aan hoe tevreden u bent over de betrokkenheid van uw medewerkers. De Calculator vergelijkt uw inschatting vervolgens met die van andere organisaties in de sector Horeca.

Selecteer het antwoord dat van toepassing is
Hoe tevreden bent u over uw
medewerkers wat betreft hun...
helemaal niet in geringe mate in enige mate in sterke mate in zeer sterke mate
Brede inzetbaarheid
Betrokkenheid
Flexibiliteit in werktijd
Bereidheid nieuwe dingen te leren
Kwaliteit van hun geleverde werk
Arbeidsproductiviteit

De tool gebruikt voor de berekening uw inschatting over de betrokkenheid van de medewerkers. Hoe objectiever uw inschatting, hoe beter. U kunt de betrouwbaarheid van de berekening beïnvloeden door de inschatting met meerdere collega’s te maken.

Maak een keuze om verder te gaan

< Terug naar stap 2 STAP 4: WAT LEVERT HET OP?
 • Sector
 • Omzet 2013
 • Verwachte omzet

Scholing van uw werknemers

Meer aandacht voor scholing kan ervoor zorgen dat uw kansen op betere bedrijfsprestaties aanzienlijk toenemen. In deze stap geeft u aan welk percentage van uw medewerkers het afgelopen jaar deel heeft genomen aan een training, opleiding of scholing.

De tool vergelijkt dit vervolgens met die van andere organisaties in de sector Horeca.

Selecteer het antwoord dat van toepassing is
Hoeveel procent van uw medewerkers heeft het afgelopen jaar in werktijd een cursus, training of scholing gevolgd? geen 1 - 24% 25 - 49% 50 - 74% 75 - 100%
Percentage medewerkers scholing in 2013

De tool maakt voor de berekening gebruik van het percentage medewerkers dat heeft deelgenomen aan een training, opleiding of scholing. De berekening gaat na of meer scholing ook leidt tot betere bedrijfsprestaties. Als het gaat over de samenhang tussen scholing en bedrijfsprestaties, zijn de verschillen tussen sectoren groot.

Maak een keuze om verder te gaan

< Terug naar stap 2 STAP 4: WAT LEVERT HET OP?
 • Sector
 • Omzet 2013
 • Verwachte omzet

Ziekteverzuim van uw werknemers

Minder ziekteverzuim kan ervoor zorgen dat, naast de besparing op kosten, uw kansen op betere bedrijfsprestaties aanzienlijk toenemen.

In deze stap geeft u aan wat het ziekteverzuimpercentage was in 2013. De tool vergelijkt dit percentage vervolgens met die van andere organisaties in de sector Horeca.

Vul het percentage ziekteverzuim in

Wat was binnen uw organisatie het ziekteverzuim in 2013, exclusief zwangerschaps- en bevallingsverlof?

De tool gebruikt voor de berekening het ziekteverzuimpercentage exclusief zwangerschaps- en bevallingsverlof. De tool berekent de samenhang tussen het ziekteverzuim enerzijds en de productiviteit, de kwaliteit van de producten en diensten, de klanttevredenheid en de omzet en winst anderzijds in uw sector. Als u wilt weten wat de directe kosten zijn die u kunt besparen kijk dan bijvoorbeeld op www.verzuimkosten.nl.

Vul het ziekteverzuim in

< Terug naar stap 2 STAP 4: WAT LEVERT HET OP?
 • Sector
 • Omzet 2013
 • Verwachte omzet

Wat kan het u opleveren?

U heeft de betrokkenheid van uw medewerkers ingeschat. Hieronder ziet u de gemiddelde betrokkenheid in de sector Horeca. In deze stap kunt

u de betrokkenheid van uw medewerkers virtueel verbeteren. Stel uzelf een doel en zie hoe de kansen op betere bedrijfsprestaties toenemen.

Kies uw doelstelling
 • De huidige betrokkenheid van uw medewerkers
 • De gemiddelde betrokkenheid binnen Horeca

De gemiddelde betrokkenheid in de sector is berekend op basis van antwoorden uit de Werkgevers Enquête Arbeid 2012 van TNO over de brede inzetbaarheid, betrokkenheid, flexibiliteit in werktijd, bereidheid om nieuwe dingen te leren, kwaliteit van het geleverde werk en de arbeidsproductviteit van werknemers. De mate van betrokkenheid is uitgedrukt op een schaal van 0 tot 24. Voor de Kansen Calculator zijn deze scores omgezet naar een schaal van 0 tot 100. U kunt uw doelstelling aangeven door de slider in 25 stappen te bewegen tussen de 0 en 100% betrokkenheid.

Verschil situatie nu en uw doelstelling

 • Huidige betrokkenheid13%
 • Uw doelstelling75-100%

De kansen dat uw bedrijfsprestaties verbeteren, nemen toe met ...

0% op het gebied van Productkwaliteit
0% op het gebied van Klanttevredenheid
0% op het gebied van Productiviteit
0% op het gebied van Omzet
0% op het gebied van Winst

Alle berekeningen zijn gemaakt op basis van de gegevens van 5.500 Nederlandse organisaties die hebben deelgenomen aan de TNO Werkgevers Enquête Arbeid (WEA) in 2012. De percentages geven aan hoe de kansen op verbetering van de bedrijfsprestaties in uw sector toenemen, als de betrokkenheid van uw medewerkers toeneemt. Alle inschattingen zijn indicaties. Het werkelijke percentage binnen uw organisatie kan afwijken.

< Terug naar stap 3 INVESTEER IN SCHOLING OF ZIEKTEVERZUIMBEGIN OPNIEUW


Print deze resultaten


 • Sector
 • Omzet 2013
 • Verwachte omzet

Wat kan het u opleveren?

U heeft aangegeven welk percentage van uw medewerkers het afgelopen jaar deel heeft genomen aan een training, opleiding of scholing. Hieronder ziet u het gemiddelde percentage in de sector Horeca.

In deze stap kunt u het percentage scholing virtueel verhogen. Stel uzelf een doel en zie hoe de kansen op betere bedrijfsprestaties toenemen.

Kies uw doelstelling
 • De huidige scholingsinspanning van uw medewerkers
 • De gemiddelde scholingsinspanning binnen Horeca

De gemiddelde scholingsinspanning in de sector is berekend op basis van TNO Werkgevers Enquête Arbeid 2012. Werkgevers werden gevraagd aan te geven hoeveel procent van de werknemers het afgelopen jaar in werktijd een cursus, training of scholing heeft gevolgd. Werkgevers konden kiezen uit 5 categorieen: 0%, 1-24%, 25-49%, 50-74%, 75% of meer. U kunt uw doelstelling aangeven in dezelfde categoriën.

Verschil situatie nu en uw doelstelling

 • Uw huidige percentage1-24%
 • Uw doelstelling75-100%

De kansen dat uw bedrijfsprestaties verbeteren, nemen toe met ...

0% op het gebied van Productkwaliteit
0% op het gebied van Klanttevredenheid
0% op het gebied van Productiviteit
0% op het gebied van Omzet
0% op het gebied van Winst

Alle berekeningen zijn gemaakt op basis van de gegevens van 5.500 Nederlandse organisaties die hebben deelgenomen aan de TNO Werkgevers Enquête Arbeid (WEA) in 2012. De percentages geven aan hoe de kansen op verbetering van de bedrijfsprestaties in uw sector toenemen, als de betrokkenheid van uw medewerkers toeneemt. Alle inschattingen zijn indicaties. Het werkelijke percentage binnen uw organisatie kan afwijken.

< Terug naar stap 3 INVESTEER IN BETROKKENHEID OF ZIEKTEVERZUIMBEGIN OPNIEUW


Print deze resultaten


 • Sector
 • Omzet 2013
 • Verwachte omzet

Wat kan het u opleveren?

U heeft aangegeven wat het ziekteverzuimpercentage is in uw organisaties. Hieronder ziet u het gemiddelde verzuim in de sector Horeca. In deze stap

kunt u het verzuim van uw medewerkers virtueel verlagen. Stel uzelf een doel en zie hoe de kansen op betere bedrijfsprestaties toenemen.

Kies uw doelstelling
 • Het huidige ziekteverzuim van uw medewerkers
 • Het gemiddelde ziekteverzuim binnen Horeca

Het gemiddelde ziekteverzuim in de sector is bepaald aan de hand van de TNO Werkgevers Enquête Arbeid 2012. Werkgevers konden het ziekteverzuim exclusief zwangerschap- en bevallingsverlof aangeven in percentages tot één cijfer achter de komma. U kunt uw doelstelling aangeven door de slider in 30 stappen te bewegen tussen de 0% en 30% ziekteverzuim.

Verschil situatie nu en uw doelstelling

 • Uw ziekteverzuim nu13,2%
 • Uw doelstelling75-100%

De kansen dat uw bedrijfsprestaties verbeteren, nemen toe met ...

0% op het gebied van Productkwaliteit
0% op het gebied van Klanttevredenheid
0% op het gebied van Productiviteit
0% op het gebied van Omzet
0% op het gebied van Winst

Alle berekeningen zijn gemaakt op basis van de gegevens van 5.500 Nederlandse organisaties die hebben deelgenomen aan de TNO Werkgevers Enquête Arbeid (WEA) in 2012. De percentages geven aan hoe de kansen op verbetering van de bedrijfsprestaties in uw sector toenemen, als de betrokkenheid van uw medewerkers toeneemt. Alle inschattingen zijn indicaties. Het werkelijke percentage binnen uw organisatie kan afwijken.

< Terug naar stap 3 INVESTEER IN BETROKKENHEID OF SCHOLINGBEGIN OPNIEUW


Print deze resultaten