Onderdeel van duurzameinzetbaarheid

Weten wat (potentiële) werknemers waard zijn met het ePortfolio

Een baan voor het leven bestaat niet meer. Bijblijven en aantonen wat je waard bent is cruciaal. Het ePortfolio helpt werknemers om in beeld te brengen wat ze allemaal geleerd en gepresteerd hebben.

placeholder

Wat is het?

Het ePortfolio is een online omgeving waarin werknemers hun ervaring en ontwikkeling kunnen opslaan, beheren en aantonen. U vindt er diploma’s, (ervarings)certificaten, prestaties, competenties, etc. Dit alles samengevat in een showcase: de etalage.

download leaflet: "wat is ePortfolio"

Waar is het voor te gebruiken?

Het ePortfolio is er voor werknemers die een stap willen zetten in hun loopbaan of op zoek zijn naar nieuw of ander werk. Maar het is er ook voor mensen die weer mee willen doen op de arbeidsmarkt. Werkgevers gebruiken het als instrument voor het vaststellen van iemand’s capaciteiten, om potenties van werknemers optimaal te benutten en als hulpmiddel voor loopbaanontwikkeling.

download leaflet: "Gebruikssituatie ePortfolio"

Zij gingen u voor

Het ePortfolio blijft zich ontwikkelen, maar is nu al waardevol in de praktijk. We komen het tegen bij individuele bedrijven, regionale samenwerkingsverbanden, sectorale mobiliteitscentra, arbeidsmarktintermediairs en in de re-integratie branche.

IJssel Technologie:

Een mooi voorbeeld is de firma IJssel Technologie uit Zwolle die het ePortfolio gebruikt om de ontwikkeling van werknemers te volgen. ‘’Het is een ontwikkelinstrument voor de loopbaan van onze medewerkers’’, aldus opleidingscoördinator Martin Boers.

Bekijk video...

NTS-Group:

Ook werknemers ervaren de voordelen. Lees het verhaal van Davy Bijnen, mechatronicus bij de NTS-Group in Eindhoven. Het ePortfolio geeft ‘een boost’ aan zijn persoonlijke ontwikkeling en maakt competenties inzichtelijk.

Lees interview...

Stoof:

Om te kijken wat er nu en in de toekomst nodig is op het gebied van opleiding en ontwikkeling voor de uitzendbranche, besloot opleidingsfonds STOOF twee jaar geleden om mee te doen aan een ePortfolio pilot van de ministeries van SZW en OCW.

Lees interview...

Regionaal Transitie Centrum
Empower Limburg:

"ePortfolio helpt werkgever en werknemer, om elkaar te vinden"

Bekijk video...

Mobiliteitscentrum creatieve
industrie C3 werkt!:

“We gebruiken het ePortfolio om op vernieuwende manier van werk-naar-werk trajecten vorm te geven’’

Bekijk video...

Sociaal Werkvoorzienings-
bedrijf Wedeka:

“Het is een krachtig middel voor persoonlijke ontwikkeling en matching in banen’’

Lees het interview...

CIZ
(Centrum Indicatiestelling Zorg):

“Met het ePortfolio helpen we werknemers om hun vleugels uit te slaan naar de arbeidsmarkt’

Lees het interview...

Stappenplan en tips

Waar moeten organisaties aan denken als zij het ePortfolio willen implementeren? Wat zijn ‘gouden tips’ voor tevreden gebruikers? De volgende handvatten helpen u verder:

1. STAPPENPLAN: implementatie gaat stap voor stap. Van het creëren van draagvlak bij het management tot het regelwerk in de uitrolfase. Bekijk het stappenplan...

2. GOUDEN TIPS: zorg dat de gebruiker eigenaar is van het ePortfolio! Bij de invoering is het essentieel dat gebruikers gemotiveerd en tevreden blijven. Lees de gouden tips...