Onderdeel van duurzameinzetbaarheid

Terug naar overzicht

De ondernemingsraad en duurzame inzetbaarheid, hoe pak je dat aan?

05 december 2013
De ondernemingsraad en duurzame inzetbaarheid, hoe pak je dat aan?

De OR bij ING heeft een belangrijke rol als het gaat om duurzame inzetbaarheid binnen het bedrijf. Wat zijn volgens hen de 6 gouden regels voor een OR die zich met dit onderwerp bezig wil houden?

1. Begin bij jezelf, ben je zelf duurzaam inzetbaar?

Als je aan de slag wilt met duurzame inzetbaarheid moet je bij  jezelf beginnen. Ben je zelf duurzaam inzetbaar? Probeer deze vraag eerlijk te beantwoorden, en onderneem ook actie. Zo weet je het best waar over je het hebt.

2. Gebruik als OR je initiatiefrecht

In sommige organisaties is het niet vanzelfsprekend dat het onderwerp op de agenda staat. Je kunt dan als OR het initiatiefrecht gebruiken om dit bespreekbaar te maken. Laat zien wat investeren in duurzame inzetbaarheid de organisatie en haar medewerkers kan opleveren.

3. Lever kwaliteit: werk samen met HR en vakbonden

Als je gebruik maakt van het initiatiefrecht, maar ook als je wordt gevraagd advies te geven, is het belangrijk niet over een nacht ijs te gaan. Lever kwaliteit. Verdiep je in het onderwerp en spreek daarom ook met HR en de vakbonden. Dit zorgt niet alleen voor hogere kwaliteit, maar ook voor draagvlak binnen de organisatie.

4. Borg afspraken en spreek elkaar hier ook op aan

Stel de afspraken die je maakt ook vast, bijvoorbeeld in een raamwerk of in de CAO. Zo kun je hier ook op aanspreken. Wij zijn nu bezig met de ontwikkeling van een raamwerk waarin alle tools zijn gebundeld. Het geeft de afspraken en principes weer die voor zowel werkgevers als werknemers gelden. Hiermee word het allemaal ook minder vrijblijvend, voor de werkgever maar ook voor de werknemers.

5. Integreer duurzame inzetbaarheid in de gesprekscyclus

Houd het thema op de agenda door het een vast onderdeel van de gesprekscyclus te maken. Zorg er ook voor dit niet alleen op papier zo is, maar dat manager en medewerker dit ook weten. Er valt heel wat te bespreken! 

6. Focus op generatiemanagement en de kracht van het team. Gebruik elkaars talenten.

Als je je bewust bent van elkaars talenten en de verschillen die er zijn binnen een team, kun je elkaar beter maken. Dit geldt zeker ook voor verschillende generaties. Als je hier goed mee omgaat, verbeter je elkaars inzetbaarheid en de kracht van de organisatie.