Onderdeel van duurzameinzetbaarheid

Terug naar overzicht

TNO en SZW publiceren vier ‘Goede praktijken: van zwaar naar duurzaam werk’

05 december 2013
TNO en SZW publiceren vier ‘Goede praktijken: van zwaar naar duurzaam werk’

Welke maatregelen nemen organisaties om werk lichter te maken? Hoe pakken ze dit aan en wat levert het op? TNO heeft samen met Gezond Transport, Arbouw, Stigas, Regioplus, Gezond & Zeker en het Ministerie van SZW dit jaar een viertal Goede Praktijken beschreven, gericht op de reductie van fysieke belasting. 

Het zijn vier inspirerende voorbeelden geworden. In de loop van 2014 zal de collectie worden uitgebreid. De vier voorbeelden vind je op de websites van de betrokken organisaties: 

- Gezond en zeker

- Arbouw

- Stigas

- Gezond Transport