Onderdeel van duurzameinzetbaarheid

Terug naar overzicht

Ziekteverzuim daalt, aandeel psychisch verzuim neemt toe

23 januari 2014
Ziekteverzuim daalt, aandeel psychisch verzuim neemt toe

“Een verzuimdag kost een werkgever gemiddeld 250 euro per dag. Als je weet dat psychisch verzuim in 2013 gemiddeld 180 dagen duurde, dan is niets doen geen optie”, aldus dr. Corné Roelen bedrijfsarts en epidemioloog bij ArboNed. ArboNed deed onderzoek onder 1 miljoen werknemers en zag het gemiddelde ziekteverzuim in 2013 dalen. Psychisch verzuim steeg in het afgelopen jaar echter flink als verzuimoorzaak (van 29% in 2012 naar 35% in 2013). Psychisch verzuim heeft vooral te maken met (werkgerelateerde) stress. Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gaat zich de komende jaren dan ook sterker inspannen om Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA) te reduceren. In het kader van het programma Duurzame Inzetbaarheid trekt hij in 2014 hier circa 1 miljoen euro voor uit. Zie hiervoor ook de brief die hij eind december aan de tweede kamer stuurde. Het hele bericht van Arboned kunt u hier vinden.