Onderdeel van duurzameinzetbaarheid

Terug naar overzicht

Kaasmaker in gesprek over duurzame inzetbaarheid

29 januari 2014
Kaasmaker in gesprek over duurzame inzetbaarheid

Gezond en met plezier je werk blijven doen. Hoe doe je dat? Bij de coöperatieve zuivelfabriek Rouveen Kaasspecialiteiten in Rouveen kwamen op 15 januari ruim 60 medewerkers uit alle lagen van het bedrijf bijeen om met elkaar in gesprek te gaan over het onderwerp duurzame inzetbaarheid. Wat kunnen de medewerkers hierin zelf doen, en hoe kan de werkgever dit faciliteren?

De bijeenkomst past binnen de filosofie van de Rouveense onderneming om geheel duurzaam te werken. Want hoewel het ziekteverzuim met 2,2% zeer laag is vergeleken met het industriegemiddelde van 4,4% en het bedrijf beschikt over een jong team wil men blijven werken aan duurzame inzetbaarheid. De kaasfabriek is dag en nacht in bedrijf. Het is daarom belangrijk om blijvend aandacht te besteden aan de veiligheid en gezondheid van de werknemers.

Deelnemers spraken positief over de bijeenkomst: “Het is mooi om met allemaal collega’s dingen die goed gaan en dingen die beter kunnen te benoemen en daar samen van te kunnen leren”, aldus één van de medewerkers. Ook directeur Ben Wevers sprak over een bijzondere dag: “Het zal de kunst zijn om een vorm te vinden om gezamenlijk invulling te geven aan de opbrengst.”

Na de werkconferentie is alle input van de medewerkers onder elkaar gezet. Hier kwamen enkele concrete actiepunten naar voren. Zo wordt de mogelijkheid onderzocht om aan iedere medewerker een individueel keuze budget voor sport beschikbaar te stellen. Daarnaast kwamen er uitkomsten naar voren die meer tijd vergen; bijvoorbeeld het maken van duidelijkere regels en afspraken over roosters. Ook hier gaat Rouveen Kaasspecialiteiten mee aan de slag.'

 Bekijk hier het filmpje van de bijeenkomst.