Onderdeel van duurzameinzetbaarheid

Terug naar overzicht

Startconferentie Nationaal Programma Preventie

18 februari 2014
Startconferentie Nationaal Programma Preventie

Op 5 februari kwamen zo’n 400 vertegenwoordigers van het Rijk, gemeenten, bedrijven, sportorganisaties, zorgpartijen en maatschappelijke organisaties bijeen om concrete afspraken te maken over hun bijdrage aan het Nationaal Programma Preventie. Het congres, onder de noemer Alles is gezondheid, was het startschot voor het Nationaal Programma Preventie, een programma van het ministerie van VWS. Minister Asscher was ook aanwezig en deelde zijn ambities op dit terrein en gaf met name het belang van duurzame inzetbaarheid aan. 

Hoe blijf je goed, gezond en gemotiveerd aan het werk? Dat is voor de minister een belangrijk thema. Hij ging in gesprek met de Technische Unie, een voorloper op het gebied van duurzame inzetbaarheid, over hun aanpak op gezondheid, mobiliteit, scholing en vakmanschap. Werkgeversorganisatie AWVN, vakbonden en Stichting van de Arbeid ondertekende in het bijzijn van de minister pledges, waarmee zij zich verbinden aan het programma.

Naast minister Asscher waren ook minister Schippers en staatssecretaris Martin van Rijn aanwezig als spreker. Daarnaast waren er bijdragen van onder andere Alexander Rinnooy Kan, Dick Swaab en Erik Scherder. Het Nationaal Programma Preventie loopt tot 2016. Als het effect goed is, wordt een vervolg gegeven aan het programma. Verdere informatie is te vinden op www.allesisgezondheid.nl. Ook de teksten van de Pledges zijn hier te vinden.