Onderdeel van duurzameinzetbaarheid

Terug naar overzicht

Ondernemingsraad Isala verzilvert prijs: workshop jobcrafting

24 februari 2014
Ondernemingsraad Isala verzilvert prijs: workshop jobcrafting

In september 2013 vond de bijeenkomst beter werken langer werken, plaats. Een kennis en inspiratiedag voor OR leden over duurzame inzetbaarheid, georganiseerd door het ministerie van SZW, in samenwerking met SBI, FNV Formaat en CAOP. Op deze dag werd onder ondernemingsraden een prijs uitgeloofd. Hoe gaat u duurzame inzetbaarheid toepassen in uw organisatie? De OR van het Isala ziekenhuis was een van de prijswinnaars en verzilverde haar prijs onlangs.

De OR kreeg de prijs omdat hij een aanjagende rol neemt ten aanzien van duurzame inzetbaarheid en omdat hij laat zien dat werken aan duurzame inzetbaarheid ook kan in een tijd van verhuizing en verandering. De prijs bestond uit een workshop jobcrafting van het CAOP, het kennis en dienstencentrum op het gebied van arbeidsverhoudingen in het publieke domein en één van de  gastheren van het congres.

Op 11 februari is het CAOP samen met de ondernemingsraad aan de slag gegaan. Een twintigtal leden van de ondernemingsraad, aangevuld met enkele staffunctionarissen heeft op interactieve wijze kennisgemaakt met jobcrafting. Kortgezegd is jobcrafting: je werk opnieuw uitvinden door te sleutelen aan jezelf in je werk, voor optimaal plezier en bevlogenheid. De reacties waren positief. Eén van de OR-leden vatte het zo samen: ‘Jobcraften is net als je relatie. Aan je relatie moet je ook blijven werken. Af en toe weer eens stilstaan bij waarom je elkaar leuk vindt en je relatie weer nieuw leven in blazen. Bij jobcraften doe je eigenlijk hetzelfde, maar dan op je werk.’

De OR van Isala vindt jobcrafting, werkplezier en duurzame inzetbaarheid van belang en wil dat ook aanjagen. Het middagprogramma stond dan ook in het teken van ‘doen’. Samen met het CAOP zijn de kanalen die de OR tot zijn beschikking heeft in kaart gebracht. Vervolgens zijn er drie lijnen gekozen waarlangs de OR jobcrafting in de organisatie kan stimuleren. Deze drie lijnen zijn in het middagprogramma in cocreatie uitgewerkt tot concrete halfproducten:

  • een flyer en persbericht om werkplezier en jobcrafting onder de aandacht van de achterban te brengen;
  • een stappenplan om (verder) met de werkgroep duurzame inzetbaarheid in gesprek te komen over jobcrafting en werkplezier in het kader van duurzame inzetbaarheid;
  • een opzet voor een aangeklede  ‘high tea’ om luchtig aan de slag te gaan met de mogelijkheden die iedereen zelf heeft om zijn werkplezier te beïnvloeden.

De OR van Isala gaat hier zelfstandig mee verder.