Onderdeel van duurzameinzetbaarheid

Terug naar overzicht

Ondernemingsraden Ahold in gesprek over duurzame inzetbaarheid

13 maart 2014
Ondernemingsraden Ahold in gesprek over duurzame inzetbaarheid

Maandag 10 maart kwamen in Arnhem zestig OR-leden van Ahold bijeen om te praten over duurzame inzetbaarheid. De bijeenkomst was een initiatief van de ondernemingsraden zelf en georganiseerd samen met HR. De OR-leden willen de komende tijd concrete voorstellen doen rondom duurzame inzetbaarheidsvraagstukken en het onderwerp verder agenderen binnen hun eigen organisaties.

Tijdens de bijeenkomst is onder andere gesproken over de inzetbaarheid van medewerkers. Bijvoorbeeld door technologische ontwikkelingen bestaat de vraag welke banen op lange termijn blijven bestaan. Medewerkers zijn hiervan niet altijd bewust. Daarom is het zaak mensen goed voor te bereiden; wat als hun functie verdwijnt? Ahold kan medewerkers helpen door scholingsbudget in te zetten, job rotation en loopbaanmogelijkheden binnen Ahold beter inzichtelijk te maken.

Andere thema’s waarover is gesproken zijn werkplezier, fysieke belasting en werkdruk. De ondernemingsraden zijn voornemens duurzame inzetbaarheid tot standaard gespreksonderwerp te maken tijdens  functioneringsgesprekken.

Onder andere de ondernemingsraden van Albert Heijn, Bol.com, Etos en Gall & Gall waren aanwezig. De bijeenkomst was een vervolg op een eerder initiatief in een filiaal van Albert Heijn in Rotterdam waarbij medewerkers met elkaar in gesprek gingen over duurzame inzetbaarheid. Een videoverslag daarvan vindt u hier