Onderdeel van duurzameinzetbaarheid

Terug naar overzicht

AkzoNobel zet zich in voor fitte en gezonde medewerkers, ook tot en met hun pensioen

21 maart 2014
AkzoNobel zet zich in voor fitte en gezonde medewerkers, ook tot en met hun pensioen

Richard Krajicek: "Ken je beperkingen en werk er omheen, zodat je sterke punten naar voren komen"

Op 21 maart vond in Arnhem de landelijke lancering plaats van het Duurzame Inzetbaarheid programma van AkzoNobel in Nederland. Richard Krajicek gaf als gastspreker in het programma aan hoe hij heeft gewerkt aan zijn eigen Duurzame Inzetbaarheid. Krajicek ziet alles als een competitie en geeft als tip aan werknemers om vooral om je beperkingen heen te werken, zodat je sterke punten goed naar voren komen.

Het programma van AkzoNobel heeft als doel om medewerkers bewust te laten nadenken over de mogelijkheden om tot aan je pensioen gezond en gemotiveerd aan het werk te blijven. En dat is nodig, want in de toekomst zal iedereen langer doorwerken. We worden met zijn allen ouder dan ooit. Plezier in je werk, flexibiliteit, productiviteit en een goede balans werk-privé, zijn van belang om gemotiveerd te blijven en optimaal inzetbaar te zijn voor jezelf en de maatschappij. Het initiatief van AkzoNobel sluit aan op de landelijke campagne Duurzame Inzetbaarheid van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Fit blijven en ook na 23 jaar in dienst bij AkzoNobel jezelf nog blijven vernieuwen
Binnen AkzoNobel betekent duurzame inzetbaarheid optimaal inzetbaar zijn vanaf de eerste werkdag tot en met het pensioen. Hoe word en/of blijf je optimaal inzetbaar voor het huidige en toekomstige werk binnen of buiten AkzoNobel?. Dit betekent ook aandacht voor opleiding en ontwikkeling in loopbaangesprekken. Maar ook ondersteuning door AkzoNobel om gezonder te leven, zoals hulp bij het stoppen met roken of afvallen. Het is daarbij van belang dat medewerkers zelf het voortouw nemen.

Medewerkers van AkzoNobel geven in dit filmpje aan wat volgens hen Duurzame Inzetbaarheid is. Sander Meeder werkt sinds 1,5 jaar bij AkzoNobel en heeft veel profijt van het feit dat hij fit is, zowel binnen als buiten zijn werk. Henk Uulderiks werkt 23 jaar bij AkzoNobel en hij heeft meerdere reorganisaties meegemaakt. Henk probeert fit te blijven en hij realiseert zich dat het belangrijk is om bij te blijven en mee te gaan met alle vernieuwingen.