Onderdeel van duurzameinzetbaarheid

Terug naar overzicht

Publicatie issuemonitor Duurzame Inzetbaarheid 4e kwartaal 2013

14 april 2014
Publicatie issuemonitor Duurzame Inzetbaarheid 4e kwartaal 2013

De omzet en winst van een onderneming hangen voor een belangrijk deel af van de betrokkenheid van de medewerkers. Die zijn vaak flexibeler dan hun werkgever denkt: uit de gepubliceerde issuemonitor Duurzame Inzetbaarheid 4e kwartaal 2013 blijkt namelijk dat zij veel vaker bereid zijn om zich bij te scholen, te verhuizen of een andere functie te vervullen dan hun baas denkt.

In december 2013 is er een groot onderzoek uitgevoerd onder leidinggevenden in Nederland. In dit onderzoek is in kaart gebracht of er beleid is ten aanzien van duurzame inzetbaarheid, hoe het gesprek hierover tussen leidinggevende en medewerkers verloopt en wie welke verantwoordelijkheden heeft voor de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Onlangs werden de resultaten van dit onderzoek gepubliceerd in de Issuemonitor Duurzame Inzetbaarheid 4e kwartaal 2013.

De bereidheid van medewerkers om te werken aan hun duurzame inzetbaarheid is vaak hoger dan leidinggevenden verwachten. Zo hebben medewerkers een hogere bereidheid om van baan te veranderen of zich te laten omscholen voor het behouden van werk en het vergroten van kansen op de arbeidsmarkt.

Leidinggevenden kunnen een grote rol spelen in het stimuleren en motiveren van hun medewerkers. Een overgroot aantal van hen (76%) ziet een goed persoonlijk informeel gesprek als de beste aanpak voor het stimuleren van duurzame inzetbaarheid onder hun medewerkers. Toch vindt dit gesprek nog lang niet overal plaats: slechts 30% van de leidinggevenden geeft aan daadwerkelijk te praten over duurzame inzetbaarheid met zijn of haar medewerkers.

Ook op belangrijke veroorzakers van werkstress, zoals agressie en geweld, pesten en (seksuele) intimidatie door collega’s, is momenteel nog weinig voor medewerkers geregeld in termen van maatregelen en beleid. Dit terwijl 60% van de ondervraagden aangeeft in de toekomst problemen te verwachten rondom de duurzame inzetbaarheid van medewerkers.