Onderdeel van duurzameinzetbaarheid

Terug naar overzicht

Sectorplan gericht op Primair Onderwijs goedgekeurd

22 april 2014
Sectorplan gericht op Primair Onderwijs goedgekeurd

Begin april is door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het sectorplan goedgekeurd dat door het Arbeidsmarktplatform PO en het Vervangingsfonds/Participatiefonds is ingediend. Met het plan hoopt het basisonderwijs vijftienhonderd extra banen te creëren. Daarvan moeten ook jonge leraren profiteren.

Het plan, dat eind vorig jaar werd ingediend, moet ervoor zorgen dat er geen tekort aan onderwijzers ontstaat als er vanaf 2016 veel oudere leerkrachten met pensioen gaan. Door krimp van de leerlingenaantallen is de werkgelegenheid in het basisonderwijs flink gedaald en vinden afgestudeerden van de pabo steeds moeilijker een baan.

Om te voorkomen dat ze verloren gaan voor het onderwijs komt er 16,5 miljoen euro beschikbaar waarmee schoolbesturen ruim achthonderd boventallige leerkrachten binnenboord kunnen houden. Het aandeel jonge leraren en onderwijsondersteuners zal stijgen doordat oudere collega’s andere taken krijgen naast het lesgeven. Bovendien zullen er extra jonge werkloze leraren worden aangenomen.