Onderdeel van duurzameinzetbaarheid

Terug naar overzicht

Onderzoek naar job crafting

27 mei 2014
Onderzoek naar job crafting

Job crafting is het op eigen initiatief doen van kleine aanpassingen aan de baan zodat deze beter past bij de capaciteiten en interesses van de werknemer. De Universiteit van Tilburg doet onderzoek naar job crafting bij oudere werknemers. Er worden nog deelnemende organisaties gezocht.

Interesses en capaciteiten veranderen met leeftijd. Zo kunnen fysieke capaciteiten afnemen met leeftijd, terwijl kennis en ervaring juist weer toenemen. Tegelijkertijd zitten oudere werknemers vaak langer in dezelfde baan. Daardoor passen de baan en de persoon na verloop van tijd soms niet meer optimaal bij elkaar; er ontstaat een misfit. Door de baan te blijven aanpassen aan veranderingen in capaciteiten en interesses wordt de fit hersteld. Job crafting is dus een manier waarop ouder(wordend)e werknemers hun baan kunnen blijven aanpassen aan veranderingen in hun interesses en capaciteiten, waardoor ze langer kunnen en willen doorwerken.

Een voorbeeld van job crafting is een werknemer die handig is met computers en daarom collega’s op het werk hulp aanbiedt als zij computerproblemen hebben. Of een werknemer met veel ervaring met lastige klanten die daarom deze klanten voor zijn of haar rekening neemt. We weten uit onderzoek dat werknemers die job craften, ofwel hun baan aanpassen aan hun eigen capaciteiten en interesses, meer bevlogen en inzetbaar zijn en beter presteren.

De afdeling Human Resource Studies van de Universiteit van Tilburg doet onderzoek naar hoe oudere werknemers job craften en naar hoe organisaties dit gedrag kunnen stimuleren. Dit wordt onderzocht met drie studies: 1) een interviewstudie naar job crafting gedrag van werknemers en de rol die de organisatie daarbij speelt; 2) een vragenlijstonderzoek (met 3 meetmomenten) naar het effect van HR instrumenten op job crafting en het effect van job crafting op werkuitkomsten zoals inzetbaarheid; en 3) een interventiestudie naar het effect van een job crafting workshop (over hoe de eigen capaciteiten en interesses te integreren in de baan) op werkuitkomsten.

Wilt u meer inzicht in (bestaand) job crafting gedrag van uw werknemers? Hoe kun je hier op sturen en wat zijn de positieve effecten? Er worden nog deelnemende organisaties gezocht. Meer informatie: Dorien Kooij, t.a.m.kooij@uvt.nl, 013-4662827.