Onderdeel van duurzameinzetbaarheid

Terug naar overzicht

TNO Publicatie duurzame inzetbaarheid

02 juli 2014
TNO Publicatie duurzame inzetbaarheid

Onlangs publiceerde onderzoeksinstituut TNO de bundel Duurzame Inzetbaarheid in Perspectief: een bloemlezing van resultaten en inzichten uit een variëteit aan TNO-projecten.

In elf hoofdstukken, aangevuld met prikkelende columns van TNO-onderzoekers, biedt deze bundel antwoorden op vragen als:

• Hoe actief wordt er werk gemaakt van duurzame inzetbaarheid in Nederland sinds 2010?
• Welke sectoren en regio’s in Nederland scoren goed en minder goed op duurzame inzetbaarheid?
• Hoe kunnen organisaties concreet aan de slag met duurzame inzetbaarheid?
• Hoe gaan inclusieve organisaties met mensen uit kwetsbare groepen om?
• Wat maakt dat werknemers langer door willen werken?

De bundel is hier te vinden.