Onderdeel van duurzameinzetbaarheid

Terug naar overzicht

Medewerkers Philips bespreken ‘Werk en Toekomst’

02 juli 2014
Medewerkers Philips bespreken ‘Werk en Toekomst’

Ruim 125 medewerkers van Philips kwamen op 16 juni jl. bijeen om samen te praten over hun duurzame inzetbaarheid. Dit deden ze aan de hand van een KoersKaart, die kan helpen om inhoudelijke thema's te bespreken met een grote groep collega's.

‘Ik was meteen enthousiast,’ vertelt Yvonne van den Berg, Director Social Innovation & Diversity. ‘In het kader van ons ‘Active Ageing’-project bij Philips Research ontstond het idee om rondom dat centrale thema een Koerskaart te gaan maken. We wilden ons in eerste instantie richtten op medewerkers in de leeftijdscategorie vijftig-plus, maar gaandeweg de ontwikkeling werd besloten om de kaart voor een breder publiek te maken, zodat deze ook voor andere doelgroepen ingezet kan worden.’

‘We wilden het goede gesprek tussen collega’s ondersteunen, zodat duurzame inzetbaarheid en in het bijzonder active ageing openlijk besproken wordt tussen managers en medewerkers en tussen medewerkers onderling. Dit was ook precies het doel dat de projectgroep bij Philips Research zich had gesteld.’

‘Na de concept-versie op kleine groepen te hebben uitgetest, trokken we de stoute schoenen aan,’ zegt Yvonne. ‘We wilde Philips Research enthousiasmeren om deze ‘large scale intervention’ toe te passen op haar vijftigplus-populatie. En dat is gelukt! In totaal hebben circa 125 medewerkers deelgenomen aan dit event, waarbij we na een boeiende lezing door Lector Annet de Lange in groepen de KoersKaart zijn gaan spelen.’

‘De bevlogenheid van de deelnemers was heel bijzonder om te mogen ervaren! Nu gaan we aan de slag om dit enthousiasme vast te houden en de juiste interventies aan te bieden voor follow up, want daar was echt behoefte aan.’

De KoersKaart ‘Werk en Toekomst’ ontwikkelde Philips samen met KoersKaart.nl, Factor Vijf, Briks Inzetbaarheid en het Ministerie van SZW een KoersKaart om het thema Duurzame inzetbaarheid, of active ageing, bespreekbaar te maken. Meer informatie over de KoersKaart Duurzame Inzetbaarheid is hier te vinden.