Onderdeel van duurzameinzetbaarheid

Terug naar overzicht

Maak kans op de Kroon op het Werk-prijs 2014

02 juli 2014
Maak kans op de Kroon op het Werk-prijs 2014

Ook dit jaar reikt het Nationaal Platform Duurzame Inzetbaarheid (NPDI) een prijs uit voor organisaties die zich in positieve zin onderscheiden in duurzame inzetbaarheid. Vorig jaar won schoonmaakbedrijf CSU deze estafetteprijs. U kunt uw organisatie aanmelden tot 10 september.

Doel van de prijs is enerzijds om succesvolle arbeidsorganisaties op dit terrein in het zonnetje te zetten en anderzijds om goede voorbeelden van effectief duurzaam inzetbaarheidbeleid onder de aandacht van een breed werkgeverspubliek te brengen.

Aanmelden kan via de website www.nationaalinzetbaarheidsplan.nl. Belangstellende organisaties wordt gevraagd eerst de bedrijfsscan in te vullen. Op basis van de ranglijst die hier uit voortvloeit wordt de top 8 van de ranglijst gevraagd aanvullende vragenlijsten in te vullen.

Bedrijven en organisaties uit alle sectoren die zich in de volgende uitspraken herkennen, kunnen meedingen naar de 15e Kroon op het Werk prijs:
• U wilt als bedrijf het maximale bereiken op gebied van werk- en productieprocessen, opbrengsten, kwaliteit, klanttevredenheid en flexibiliteit.
• U weet dat u deze resultaten alleen bereikt met een gezamenlijke visie en gepassioneerde mensen die samen met u een optimale prestatie willen neerzetten, nu en in de toekomst. Mensen die zo lang mogelijk met plezier en gezond aan het werk willen en kunnen blijven.
 
Wat levert het deelnemende bedrijven op?
• Alle deelnemers krijgen vrijblijvend waardevolle feedback van TNO.
• Alle deelnemers kunnen de uitkomsten gebruiken om de resultaten van het bedrijf en medewerkers te verbeteren.
• Een selectie van 8 bedrijven kan zichzelf vergelijken met andere bedrijven.
• De genomineerden krijgen een podium om hun ervaringen te delen.

Aan de hand van een overallanalyse van de top 8 maakt TNO een rapportage voor de jury. De jury nomineert op basis van deze rapportage vier bedrijven tijdens de eerste juryvergadering. Deze bedrijven worden door de jury bezocht. De selectie van de winnaar vindt plaats op de dag van de uitreiking 27 november 2014 tijdens het Event ‘Anders Denken, Anders Doen, Duurzame Inzetbaarheid door sociale en technologische innovatie’. Het Event vindt plaats in het congrescentrum van Achmea te Zeist.