Onderdeel van duurzameinzetbaarheid

Terug naar overzicht

Aandacht voor werkstress tijdens bijeenkomst Netwerk Arbeid en Vitaliteit

02 juli 2014
Aandacht voor werkstress tijdens bijeenkomst Netwerk Arbeid en Vitaliteit

Op dinsdag 17 juni vond bij Albron in De Meern een bijeenkomst plaats van het Netwerk Arbeid en Vitaliteit. De bijeenkomst was door AWVN georganiseerd naar aanleiding van de campagne ‘Herken de druppel?’, waarvoor minister Asscher van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op 13 mei de aftrap heeft gegeven. Doel van deze campagne is het terugdringen en voorkomen van werkstress. De bijeenkomst in De Meern was daarom geheel gewijd aan dit thema.

Het Netwerk Arbeid en Vitaliteit bestaat uit bedrijven en organisaties uit diverse sectoren waaronder Albron, Alliander, ANWB, ASR, ECT, ING Bank, KPN, Post NL, PQ Silicas, SNS, Tata Steel en Wienerberger.

Tijdens de bijeenkomst werden de resultaten van een enquete over de stand van zaken op het gebied van werkstress, afgenomen onder de leden van het netwerk, besproken. Hieruit bleek dat ruim driekwart van de ondervraagden het terugdringen van werkstress hoog op de agenda heeft staan. Toch geeft meer dan de helft aan dat zij hun aanpak tegen werkstress onvoldoende effectief vinden. Te weinig bewustzijn, het niet herkennen van signalen van werkstress in een vroeg stadium, gebrek aan preventiemaatregelen en het ontbreken van een eenduidige manier van handelen worden hiervoor als reden gegeven.
 
Aansluitend werd aan verschillende tafels doorgepraat over het thema werkstress. Onder andere de verantwoordelijkheid van de werkgever en werknemer kwam hier te sprake. Uiteindelijk was iedereen het er over eens dat een leidinggevende niet alles hoeft op te lossen, maar wel de verantwoordelijkheid heeft dat er openlijk over werkstress gepraat wordt.
 
Cas Hoogbergen van AWVN was positief over de opbrengst van de bijeenkomst: “Het onderwerp [werkstress] leeft, zoveel is wel duidelijk, maar men heeft behoefte aan nog meer gerichte ondersteuning bij de aanpak en het bespreekbaar maken van werkstress. Extra aandacht vandaag kreeg de rol van de werknemer zelf, in combinatie met de eigen verantwoordelijkheid. Hoe kunnen bedrijven een cultuur stimuleren die bijdraagt dat medewerkers ook daadwerkelijk met klachten op het gebied van werkstress dit ook daadwerkelijk gaan melden? Een aantal bedrijven doet al veel en heeft veel ervaring opgebouwd met succesvolle aanpakken. Het lijkt de moeite waard om enkele daarvan meer nadrukkelijk te gaan bespreken in één of meerdere vervolgbijeenkomsten.”