Onderdeel van duurzameinzetbaarheid

Terug naar overzicht

22 miljoen voor vitaal houden van werknemer

09 juli 2014
22 miljoen voor vitaal houden van werknemer

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid maakt 22 miljoen vrij voor projecten om werknemers gezonder en langer aan het werk te houden. Op 15 oktober start een nieuwe ESF-regeling (Europees Sociaal Fonds). Bedrijven kunnen 50% subsidie ontvangen voor kleinschalige projecten van maximaal € 20.000. 

Door de stijgende pensioenleeftijd en de vergrijzende beroepsbevolking is duurzame inzetbaarheid van werknemers een urgenter thema. Steeds meer bedrijven treffen maatregelen om medewerkers langer en fit aan het werk te houden. Met name het midden- en kleinbedrijf (MKB) kan een stimulans gebruiken, maar ook middelgrote bedrijven in de (non)-profit sector kunnen hiervoor in aanmerking komen.

Projecten kunnen betrekking hebben op maatregelen om de gezondheid en vitaliteit van medewerkers te bevorderen. Ook initiatieven om de interne en externe mobiliteit te bevorderen, zodat werknemers aantrekkelijk kunnen blijven voor de organisatie en de arbeidsmarkt, behoren hiertoe. En onderzoeken om medewerkers actief te betrekken bij de verbetering van de organisatie van het werk.

Meer informatie over de ESF-regeling is hier te vinden.