Onderdeel van duurzameinzetbaarheid

Terug naar overzicht

Gespreksleidraad Werkstress

17 juli 2014
Gespreksleidraad Werkstress

Stress heeft negatieve effecten op iedereen: de medewerker, zijn sociale omgeving, de collega’s en de organisatie. Het is dus in ieders belang dat we de stress- reacties tijdig herkennen en daarop reageren. Met de gespreksleidraad zet je het thema werkstress op de agenda en leer je van elkaar.

Het is in ieders belang dat we signalen van stress tijdig herkennen en hierover in gesprek gaan. Maar hoe pak je dat aan? Speciaal hiervoor heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in samenwerking met FNV Formaat en SBI een gespreksleidraad ontwikkeld. Met de gespreksleidraad zet je het thema werkstress op de agenda en leer je van elkaar. Ook ontstaat inzicht en kunnen eventuele problemen worden voorkomen.

De leidraad bestaat uit twaalf gesprekskaarten, zoals weer- gegeven in het overzicht. Iedere gesprekskaart belicht een thema. Je kaart zo letterlijk telkens een stressthema aan. De gespreksleidraad is hier te downloaden.