Onderdeel van duurzameinzetbaarheid

Terug naar overzicht

Doe mee aan de Check je Werkstress Week

14 september 2014
Doe mee aan de Check je Werkstress Week

Bijna 1 miljoen mensen lopen jaarlijks het risico op een burn-out en andere werkgerelateerde psychische ziekten. Om steeds meer werkgevers en werknemers gezamenlijk in beweging te laten komen tegen werkstress, vindt van 3 tot en met 7 november de Check je Werkstress Week plaats. Ook uw bedrijf kan deelnemen aan één of meerdere activiteiten tijdens deze week.

Een derde van het werkgerelateerde verzuim wordt veroorzaakt door werkstress. Daarmee is stress op de werkvloer het grootste beroepsrisico in ons land. Signalen zoals slapeloosheid, aanhoudende hoofdpijn of oververmoeidheid worden vaak niet op tijd herkend. Maar het kunnen de druppels zijn die de emmer doen overlopen. Het is belangrijk dat deze signalen bij jezelf of, als leidinggevende  bij je medewerkers worden herkend. Het voorkomen van ziekte en uitval door werkstress en het stimuleren van werkplezier is belangrijker dan ooit. Daarom is sinds mei 2014 vanuit het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gestart met een meerjarige campagne voor de aanpak van werkstress.

Om deze campagne kracht bij te zetten vindt van 3 tot en met 7 november de Check Je Werkstress Week plaats. Minister Asscher en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid willen samen met werkgevers en werknemers werkstress bespreekbaar maken en aanpakken. Het doel van de week is om zoveel mogelijk landelijke aandacht te krijgen voor thematiek van werkstress en om werkgevers en werknemers op te roepen in actie te komen en ze hierbij te ondersteunen.

Verschillende onderwerpen gerelateerd aan werkstress zullen deze week aan bod komen. Als werkgever kunt u tijdens en voorgaande aan de Check Je Werkstress week op verschillende manier aansluiten. Op maandag 3 november vindt de aftrap van de week plaats tijdens een conferentie met onder andere minister Asscher, Leontien van Moorsel en Arko van Brakel.

Activiteiten waar u als werkgever aan mee kan doen zijn onder andere een Jobswap: de mogelijkheid om gedurende een korte periode te wisselen van baan binnen uw bedrijf. En een waarbij het belang van sport en ontspanning centraal staan. Tijdens de dialoogdag staat het bespreken en aanpakken van werkstress centraal.

Wilt u als werkgever ook deelnemen aan de Check je Werkstress Week? Heeft u interesse om aanwezig te zijn bij de conferentie op maandag 3 november of wilt u actief bijdragen aan een of meerdere activiteiten tijdens de week? Mail dan naar duurzameinzetbaarheid@bkb.nl. Uiteraard zijn alle ideeën welkom.