Onderdeel van duurzameinzetbaarheid

Terug naar overzicht

Ondernemingsraden maken goed werk van werkstress

14 oktober 2014
Ondernemingsraden maken goed werk van werkstress

Afgelopen dinsdag 7 oktober organiseerden CAOP, FNV Formaat en SBI de startbijeenkomst Werkstress voor Ondernemingsraden. De startbijeenkomst maakt onderdeel uit van de communicatiecampagne ‘Check je Werkstress’ van het Ministerie van SZW. Het was een inspirerende middag met een gemêleerd gezelschap van OR-leden. De OR-leden hebben kennisgemaakt met de twaalf gesprekskaarten uit de Gespreksleidraad Werkstress. Veel OR-leden gaan de leidraad introduceren in het eigen bedrijf. Door in gesprek te gaan aan de hand van de gesprekskaarten en ook door elkaar te bevragen en te adviseren ontstonden goede ideeën en plannen. Iedereen ging naar huis met een concreet idee. Voorbeelden zijn:

- De achterban opzoeken, ook op locaties
- De bedrijfsarts uitnodigen in de OR
- Promoten van positieve dingen, acties en resultaten
- Zelf een onderzoek uitvoeren
- Discussie met het management naar aanleiding van de uitkomsten van een onderzoek
- Best practices (voorbeeldondernemingen) bezoeken
- Verkennen of er een commissie kan worden ingesteld waarin werkstress & werkplezier een vast onderwerp op de agenda is

De bedoeling is dat de OR-leden elkaar verder gaan versterken in lerende netwerken die aansluitend op deze bijeenkomst ingericht zijn. Deelname aan het netwerk is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. We verwachten dat een ieder daadwerkelijk met werkstress in de eigen organisatie aan de slag gaat en actief aan het netwerk deelneemt. Tot medio februari 2015 is er ruimte voor advisering en begeleiding, waarbij de experts van FNV Formaat, SBI en CAOP hun kennis en ervaring met werkstress met jullie delen. Samen met de deelnemers van ieder netwerk zal gekeken worden naar de gewenste opzet en frequentie. Aanbevolen wordt om minimaal een keer fysiek bijeen te komen bijvoorbeeld op locatie van één van de deelnemers. De begeleiding wordt mede mogelijk gemaakt vanuit het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Er zijn nog plaatsen beschikbaar. Bent u OR-lid en wilt u ook deelnemen aan een lerend netwerk, stuur dan een mail naar: nicole.pikkemaat@fnvformaat.nl