Onderdeel van duurzameinzetbaarheid

Terug naar overzicht

Gezond werken in de zorg

27 november 2014
Gezond werken in de zorg

85% van de medewerkers in de Nederlandse zorg heeft te kampen met fysieke klachten. 23% van de medewerkers kan wegens rug-, nek- en schouderklachten het eigen werk niet meer uitvoeren en bijna 80% van de zorgmedewerkers geeft aan fysiek zwaar werk te hebben.

Ook ervaren zorgmedewerkers dat hun werk veel impact heeft op hun privéleven en dit heeft direct gevolgen voor hun gezondheid en verzuim. Bijna alle zorgmedewerkers geven daarnaast aan hun werk emotioneel belastend te vinden, dit leidt in 6% van de gevallen tot extreme emotionele uitputting.Dit blijkt uit onderzoek van Stichting IZZ en de Erasmus Universiteit Rotterdam naar de factoren die het meest van invloed zijn op de fysieke en psychosociale arbeidsbelasting binnen zorgorganisaties. Bijna 11.000 zorgmedewerkers hebben deelgenomen aan dit sectorbrede onderzoek.

Oplossingen zitten vooral in het verminderen van de fysieke belasting en het verbeteren van het veiligheidsklimaat voor fysieke en psychische belasting. Het gaat hierbij om het verbeteren van en het naleven van het bestaande gezondheidsbeleid. Daarnaast is de onderlinge communicatie en de ondersteuning door collega’s en leidinggevenden van belang.Opvallend is de sterke samenhang die uit het onderzoek blijkt tussen het verbeteren van het psychosociale veiligheidsklimaat op de afdeling en het terugdringen van fysieke klachten.

Download het rapport hier.