Onderdeel van duurzameinzetbaarheid

Terug naar overzicht

Programma ‘Duurzame Inzetbaarheid in het MKB’ van start!

08 december 2014
Programma ‘Duurzame Inzetbaarheid in het MKB’ van start!

Vanaf januari 2015 gaat MKB-Nederland van start met het programma ‘Duurzame Inzetbaarheid in het MKB’. Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt hiervoor een bedrag van 5 miljoen euro beschikbaar.

Doel van MKB-Nederland is ondernemers te stimuleren bewust beleid te maken om hun werknemers duurzaam inzetbaar te houden en zo ook de continuïteit van het bedrijf te borgen. MKB-Nederland gaat daartoe onder meer samenwerken met brancheverenigingen, lokale ondernemersverenigingen en andere organisaties die ondernemers organiseren en vertegenwoordigen. MKB-Nederland zal de komende vier jaar een trekkersrol vervullen bij de ondersteuning van mkb-bedrijven op het terrein van duurzame inzetbaarheid. In die vier jaar zullen tenminste 1000 bedrijven actief worden geholpen bij het verstreken van de duurzame inzetbaarheid van de medewerkers. Het project is opgedeeld in twee perioden van 2 jaar.

Heeft u interesse één van de partners van MKB-Nederland te worden? Klik hier voor de website of neem contact op met MKB-Nederland via projectleider Martin Kloet: kloet@vnoncw-mkb.nl of het secretariaat van MKB-Nederland.