Onderdeel van duurzameinzetbaarheid

Terug naar overzicht

Gelukkig en duurzaam ondernemen in het MKB

22 januari 2015
Gelukkig en duurzaam ondernemen in het MKB

Ondernemer Carin Wormsbecher in gesprek met Gelderse MKB-ondernemers over duurzame inzetbaarheid

Op 16 december 2014 vond in drukkerij Wedding in Harderwijk de tweede en laatste netwerkbijeenkomst “Gelukkig en duurzaam ondernemen” plaats. Onder leiding van Carin Wormsbecher deelden verschillende MKB-ondernemers en HR-managers uit de provincie Gelderland ervaringen en inzichten over leiderschap, ‘gezond’ organiseren en de effecten daarvan op de medewerkers en het bedrijf.

Het doel van het netwerk was de MKB-ondernemers te inspireren en te motiveren om in de duurzame inzetbaarheid van hun mensen te investeren en daarnaast hen de gelegenheid bieden om onderling kennis uit te wisselen. De deelnemers kijken positief terug op de netwerkbijeenkomsten. Iedereen is altijd met de ‘eigen agenda’ en het ‘eigen bedrijf’ bezig. Des te verrassender is het om dan te horen dat andere ondernemers met dezelfde vraagstukken bezig zijn. Het uitwisselen en delen van deze praktijkervaringen is als verrijkend ervaren.

Zo werd er gesproken over de vraag hoe verschillende leiderschapsstijlen een positieve invloed kunnen hebben op de gezondheid, betrokkenheid en prestaties van medewerkers. De ondernemers waren het er over eens dat een hogere betrokkenheid van medewerkers zorgt voor meer werkplezier en productiviteit.

Carin Wormsbecher is directeur/eigenaar van drukkerij Wedding
Transparantie, respect en openheid zijn waarden die Carin van belang vindt en vormen de basis van waaruit wordt gewerkt. In wisselwerking met de deelnemers werd besproken hoe je medewerkers betrokken houdt bij veranderprocessen. Daarbij werd opgemerkt dat je ‘het verlangen’ moet zien aan te boren: een salaris is belangrijk voor medewerkers, maar gemotiveerd raken zij door andere dingen. Dat kan bijvoorbeeld door met elkaar uit te spreken dat je de beste drukkerij van Nederland wilt worden. Carin: "eigenlijk is het vervelend als mensen hun verlangen thuis laten, verlangen is toch wel een belangrijke motor om met plezier te werken".

Naast betrokkenheid werd ook het belang van scholing en zelfbeschikking voor werknemers benadrukt door verschillende ondernemers. Voor Henk Barten, directeur van Belpa: producent en leverancier van o.a. transformatoren, zijn transparantie en duidelijkheid hierin belangrijk: "mensen mogen bij mij fouten maken, mensen zijn geen machines. In onze kleine club moedig ik mensen aan om zelf beslissingen te nemen. De angst om fouten te maken of niet zelfstandig beslissingen te durven nemen is het ergste wat er is. Mensen in de montage zijn bij ons multi-inzetbaar, anders word je bestaan als bedrijf in deze markt heel moeilijk"

Peter van Heumen, heeft ervaring als ondernemer en bestuurder bij o.a. LTO noord, en stelt dat iedereen binnen een bedrijf waardevol is, en door aan te sluiten bij de kennis en motivatie van individuele medewerkers er veel te bereiken is. Peter stelt ook aan de kaak dat het in kleine bedrijven met een vergrijzend personeelsbestand niet altijd makkelijk is om vervangend werk te vinden als medewerkers lichamelijke klachten krijgen. Het oprichten van pools en uitwisseling van personeel kan dan een uitkomst zijn. Tenslotte wijst Peter op een ander vraagstuk waar veel MKB-ondernemers mee stoeien: wel of niet investeren in opleiding van medewerkers?

Henk de Vos, directeur HRM bij B&C international, een internationale aanbieder van raamdecoratieproducten, vindt het belangrijk dat werknemers werken in een veilige omgeving, fouten kunnen maken en kunnen groeien in hun werk. Leiderschapsaspecten die daarbij horen zijn transparantie, eerlijkheid en voorbeeldgedrag. Duurzame inzetbaarheid als begrip staat geagendeerd op alle niveaus binnen de organisatie. De grootste uitdaging daarbij is het bereiken (in beweging zetten) van de medewerkers. Dat is een proces waar bij B&C international de komende tijd aan zal worden gewerkt.

Vanuit de groep werd tenslotte opgemerkt dat de tijd van ‘pamperen’ in Nederland voorbij is. Werknemers zijn zelf medeverantwoordelijk voor hun werkplezier, loopbaan en inzetbaarheid.