Onderdeel van duurzameinzetbaarheid

Terug naar overzicht

Programma ‘Duurzame Inzetbaarheid in het MKB’ van start!

22 januari 2015
Programma ‘Duurzame Inzetbaarheid in het MKB’ van start!

Op 8 september tekenden Minister Lodewijk Asscher en voorzitter Michael van Straalen van MKB-Nederland een intentieverklaring. Doel van deze verklaring is het stimuleren van de duurzame inzetbaarheid van midden- en kleine bedrijven. Een bedrag van 5 miljoen euro wordt daarvoor beschikbaar gesteld aan MKB-Nederland. We spraken Martin Kloet van MKB-Nederland. Hij is hoofdverantwoordelijk voor de uitvoering van deze MKB-deal.

De reden voor de speciale aandacht voor duurzame inzetbaarheid is drieledig, geeft Martin Kloet aan. De verhoging van de AOW-leeftijd, vergrijzing van de beroepsbevolking en de snel veranderende economie. Drie ontwikkelingen die een andere houding van werknemers en werkgevers noodzakelijk maken. Zo is het belangrijk dat werknemers bereid zijn om te leren. Denk aan de fabrieksmedewerker die zijn baan kwijtraakt door automatisering. Zo iemand moet de mogelijkheid krijgen om te leren andere taken op te pakken. Maar moet tegelijkertijd ook zelf beseffen dat dit zijn of haar eigen verantwoordelijkheid is.

Werkgevers kunnen werknemers daarbij helpen. De invulling van het project van MKB-Nederland en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid - geleid door Martin als senior-projectleider - is als volgt: ‘Samen met mijn collega’s informeer en activeer ik ondernemersverenigingen en hun leden, om actief aan de slag te gaan met duurzame inzetbaarheid’. MKB-Nederland geeft met haar partners ondernemingen handen en voeten om zelf aan de slag te gaan met duurzame inzetbaarheid en het personeel klaar te maken voor de toekomst. Daarnaast helpen ze de bedrijven met het invoeren van de nodige maatregelen in de praktijk. De ambitie is om in vier jaar tijd 1.000 bedrijven daarbij te ondersteunen.

Doel is bedrijven te faciliteren tijdig de juiste maatregelen toe te passen. Door communicatie rondom deze subsidiemaatregel maken we zichtbaar hoe MKB-bedrijven (eenvoudig) kunnen investeren in hun medewerkers, en wat het de bedrijven oplevert: betrokken medewerkers, lager verzuim en hogere productiviteit. ‘Door een goede communicatiestrategie worden de goede maatregelen hopelijk breed opgepikt door veel MKB-ers’, aldus Martin Kloet.

Meer informatie over de regeling is hier te vinden.