Onderdeel van duurzameinzetbaarheid

Terug naar overzicht

'Haal meer uit je mensen!'

03 december 2012

De komende jaren wordt arbeid schaarser; de arbeidsmarkt vergrijst en de instroom van jongeren vermindert. Hoe ga je zorgen dat iedereen goed inzetbaar is en blijft, ook in krappe tijden? Een slimme aanpak van deze uitdaging leidt tot een hogere productiviteit en voldoende gekwalificeerde medewerkers. Uiteindelijk heeft iedereen profijt van gezonde, gemotiveerde, fitte medewerkers die productief kunnen en willen werken tot aan hun pensioen. Maar voor een dergelijk sterk en gezond bedrijf moeten er stappen worden gezet.

Medewerkers zijn duurzaam inzetbaar als ze gezond kunnen werken. Voorkom dus stress en fysiek zwaar werk. Zorg dat medewerkers zich voortdurend blijven ontwikkelen door scholing en opleiding.  En zorg ervoor dat medewerkers zowel binnen als buiten de organisatie flexibel inzetbaar zijn. Een slimme aanpak van duurzame inzetbaarheid verbetert de totale bedrijfsvoering. Succesfactoren bij zo’n aanpak zijn het betrekken van medewerkers bij verbeteringen, de verantwoordelijkheden laag in de organisatie leggen en zorgen voor een cultuur van open communicatie. 

Veel winst is op deze manier te behalen in de sectoren logistiek, bouw en de zorg. In elk van deze sectoren speelt het onderwerp op een andere manier. In de logistiek gaat de problematiek bijvoorbeeld heel specifiek over vergrijzing. In de loop van de komende jaren gaan namelijk grote aantallen chauffeurs uitstromen. Samen met de beperkte instroom van jongeren in de logistieke sector is dat een behoorlijk probleem. Hoe zorgt de ondernemer ervoor dat hij straks toch voldoende chauffeurs heeft? De Rooij Waalwijk Transport ging hiermee aan de slag. 

In de bouw vliegen mensen door de crisis met bosjes de bedrijven uit. Waarom aan de slag met duurzame inzetbaarheid  als je net weer twintig mensen hebt moeten ontslaan? De concurrentie in de bouw is moordend en productiviteitsverbetering is dus onontbeerlijk om een goede concurrentiepositie te houden. Met de bovengenoemde slimme aanpak boek je winst op korte termijn en kom je beter uit de huidige moeilijke tijd. Dat is wat Jansen Venneboer deed.

De zorg leeft met het probleem dat door vergrijzing de zorgbehoefte toeneemt, terwijl het aantal werknemers afneemt. Forse bezuinigingen maken het er ook nog eens niet makkelijker op. Zorginstellingen zijn gebaat bij slimmer organiseren en efficiënter werken. Het doel is een zo goed mogelijke zorg bieden aan de patiënt. Hoe doe je dat op de best mogelijke manier met de mensen die je wél in huis hebt? Dit was een uitdaging voor Micreos

Ondernemers die de duurzame inzetbaarheid van hun medewerkers willen verbeteren zullen moeten kiezen voor een integrale aanpak. Er zijn kansen door medewerkers meer verantwoordelijkheid te geven en hun talenten beter te benutten. Door in kaart te brengen waar binnen het bedrijf deze kansen liggen verhoog je de productiviteit en je aantrekkelijkheid als werkgever. Op de juiste manier investeren in duurzame inzetbaarheid betekent kwaliteitswinst, een hogere omzet, gekwalificeerde en gezonde medewerkers en minder ziekteverzuim. Dit zorgt dat je nu en in de toekomst kunt beschikken over de juiste en voldoende medewerkers.

Duurzame inzetbaarheid is voor Syntens een belangrijk thema
We willen ondernemers bewustmaken van mogelijkheden en ontwikkelingen op dit onderwerp en aanzetten tot actie om duurzame inzetbaarheid van medewerkers te verbeteren.

Ondernemers doen dat zelf ook onder de vlag van ‘Pay it Forward’. Via dit project geven voorlopers van duurzame inzetbaarheid hun kennis en ervaring door aan werkgevers die graag hun werknemers duurzaam in willen zetten, maar dat nog niet doen.

Hameetman

Alan Hameetman, Projectleider Syntens Duurzame Inzetbaarheid