Onderdeel van duurzameinzetbaarheid

Terug naar overzicht

Duurzame inzetbaarheid in cao en praktijk

12 december 2012

In de brief "Duurzame inzetbaarheid in cao en praktijk" die de minister en staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op 29 november aan de Tweede Kamer stuurden wordt ingegaan op de cao-afspraken over duurzame inzetbaarheid. Daarnaast is onderzocht wat er binnen bedrijven en instellingen op de werkvloer gebeurt. Uit het cao-onderzoek blijkt dat er veel afspraken zijn over gezondheid en scholing. Dit is in mindere mate het geval over mobiliteit.

Uit het Ecorys-onderzoek naar het toepassen van maatregelen in de praktijk, blijkt dat veel maatregelen op de terreinen gezondheid, scholing en mobiliteit in de praktijk (veel) vaker voorkomen dan op grond van het aantal cao-afspraken zou worden verwacht.

Naar aanleiding van het Regeerakkoord zullen het kabinet en sociale partners in de komende periode met elkaar in gesprek gaan en trachten tot een gezamenlijke visie te komen. Duurzame inzetbaarheid, een leven lang leren, van-werk-naar-werk en de arbeidsmarktpositie van 55-plussers zijn belangrijke thema’s die daarbij aan de orde zullen komen.