Onderdeel van duurzameinzetbaarheid

Terug naar overzicht

Uitgelicht: Godfried Barnasconi: Succesvolle begeleiding naar ander werk

12 december 2012

Het Kadaster is één van de voorlopers op het gebied van duurzame inzetbaarheid. Het Kadaster had door het vervallen van functies te maken met boventalligheid van personeel. Door middel van individuele maatwerkoplossingen, gericht op van-werk-naar-werktrajecten, is de boventalligheid het begin geweest van een loopbaantraject en niet van een exittraject. Van de 309 herplaatsingskandidaten zijn er 291 succesvol begeleid naar een andere baan. 

In een gesprek met Wim Kooijman van KLM heeft Barnasconi het over het tegengaan van verlies van kapitaal, inzet, werkplezier en inspiratie door het starten van het van-werk-naar-werktraject.

Dit traject is kostenbesparend geweest voor het Kadaster. De 291 succesvol herplaatste medewerkers vertegenwoordigden een totale wachtgeldsom van ca. 125 miljoen euro en de totale afkoopsom van het wachtgeld voor dezelfde groep zou ca. 50 miljoen bedragen.

Het verhaal van het Kadaster wordt door Godfried Barnasconi hier verder toegelicht.