Onderdeel van duurzameinzetbaarheid

Terug naar overzicht

Bijeenkomst kenniscentrum EVC: Intersectorale mobiliteit op de arbeidsmarkt

06 februari 2013

"Een personeelsbestand dat een groot aanpassingsvermogen bezit, vergroot de mogelijkheden om sneller te reageren op de veranderende markt." 

Hoe zorg je ervoor dat werknemers zich blijven ontwikkelen en mobiel op de arbeidsmarkt zijn?

Op 28 januari jl. organiseerde het Kenniscentrum EVC een bijeenkomst met een aantal sectoren om verkennend te praten over mogelijkheden voor intersectorale mobiliteit op de arbeidsmarkt. Ook de inzet van EVC als instrument om mobiliteit te bevorderen was onderwerp van gesprek. Er werden deze dag ervaringen en gedachten uitgewisseld. 

Een verslag van deze bijeenkomst is hier te vinden.