Onderdeel van duurzameinzetbaarheid

Terug naar overzicht

Pay it Forward: In-house seminar bij Rabobank

14 februari 2013
Pay it Forward: In-house seminar bij Rabobank

Bent u geïnteresseerd in de wijze waarop Rabobank vorm geeft aan de duurzame inzetbaarheid van haar personeel? In het kader van Pay it Forward biedt de Rabobank de mogelijkheid om op donderdag 21 maart van 14.00 – 16.00 uur met hen in gesprek te gaan over dit onderwerp op het nieuwe hoofdkantoor aan de Croeselaan 18 in Utrecht. Het in-house seminar wordt gegeven voor Annemiek Schilder en Bernadette Meertens (HR Rabobank). U kunt tevens een kijkje in de keuken nemen hoe de Rabobank Het Nieuwe Werken vormgeeft.

Voor Rabobank is duurzame inzetbaarheid een gedeelde verantwoordelijkheid. Rabobank stimuleert en faciliteert medewerkers om zelf verantwoordelijkheid en regie te nemen voor de eigen loopbaan. Het begint met de dialoog met de leidinggevende, maar de bank biedt daarnaast diverse instrumenten waarmee de medewerker zich kan voorbereiden op een goed gesprek. Voorbeelden hiervan zijn een loopbaanportaal met informatie en tips over de loopbaan. Op de portal kan het personeel via testen antwoord krijgen op de vragen ‘wat vind ik belangrijk?’ en 'hoe benut ik mijn kwaliteiten?' om vervolgens geheel zelfstandig aan het werk te gaan of met hulp van een  e-loopbaancoach.  Daarnaast worden er trainingen gegeven aan managers en medewerkers om een goede dialoog met elkaar te kunnen voeren of  samen een loopbaanactieplan op te stellen. Ook ontwikkelen lokale banken en afdelingen binnen Rabobank Nederland eigen initiatieven, zoals bijvoorbeeld de jobswap waarbij twee medewerkers gedurende een korte periode van functie ruilen.

Wilt u meer komen te weten over duurzame inzetbaarheid en Het Nieuwe Werken? Dan kunt u gratis deelnemen aan het in-house seminar van de Rabobank op 21 maart tussen 14.00 uur en 16.00 uur. Er is beperkt plaats, dus meldt u snel aan. Voor meer informatie of inschrijving klikt u hier.