Onderdeel van duurzameinzetbaarheid

Terug naar overzicht

Sector Transport brengt inspirerende film over ‘gezonde’ bedrijfsvoering

25 maart 2013
Sector Transport brengt inspirerende film over ‘gezonde’ bedrijfsvoering

Een visie ontwikkelen op de inzetbaarheid van uw medewerkers? Zes bedrijven uit de sector transport en logistiek vertellen hoe zij dat hebben gedaan. Bekijk de film op www.gezondtransport.nl en laat u inspireren.

Gezond Transport’ ondersteunt ondernemers in de sector transport en logistiek die willen werken aan een ‘gezonde’ bedrijfsvoering. Via voorlichtingsbijeenkomsten en individuele advisering krijgen werkgevers praktische tips om werknemers tot aan de pensioengerechtigde leeftijd vitaal en inzetbaar te houden. Gezond Transport helpt net als Bouwend Nederland en Regioplus in samenwerking met  Syntens bedrijven op weg. Werknemers moeten steeds langer doorwerken, dit is in de sector transport en logistiek geen vanzelfsprekendheid. Als  de economie weer aantrekt, zijn bovendien alle werknemers hard nodig. Reden genoeg om te werken aan een gezond en veilig werkklimaat en een gezonde leefstijl. Dat is in het belang van de werkgever en werknemer.

Al deze activiteiten maken deel uit van het actieplan Gezond Bedrijf. Dit actieplan is  onderdeel van het project Duurzame Inzetbaarheid van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, in samenwerking met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Met het actieplan zetten beide ministeries in op het verbeteren van de gezondheid en inzetbaarheid van werknemers in de sectoren transport en logistiek, bouw en zorg en op het verspreiden van goede praktijkvoorbeelden.

Op de bijeenkomst op 11 april a.s. "Gezond Bedrijf: duurzame inzetbaarheid is pure winst" hoort u hier ook meer over.