Onderdeel van duurzameinzetbaarheid

Terug naar overzicht

‘Pay it forward’ van start gegaan

27 november 2012
‘Pay it forward’ van start gegaan

Op dinsdag 6 november sprak Kees Pater van Koekjesbakker Veldt met ambachtsbakker Peter de Kruyf om zo zijn kennis over Duurzame Inzetbaarheid over te dragen. In de campagne ‘Pay it Forward’ geven voorlopers van Duurzame Inzetbaarheid hun kennis en ervaring door aan werkgevers die graag hun werknemers duurzaam in willen zetten, maar dat nog niet doen.

Op de werkgeversbijeenkomst van 10 oktober met voorlopers op het gebied van Duurzame Inzetbaarheid deed werkgever Kees Pater van Koekjesbakkerij Veldt, een oproep aan zijn medevoorlopers. Hij stelde voor om zijn ervaringen en bevindingen op het gebied van Duurzame Inzetbaarheid kosteloos aan te bieden aan twee andere werkgevers die nog moeten beginnen met het duurzamer inzetten van hun werknemers. De enige wens die Kees Pater uitsprak richting zijn collega werkgevers was dat zij op hun beurt de kennis en ervaringen doorgeven aan twee andere werkgevers, oftewel ”Pay it Forward’. Op die manier kan Duurzame Inzetbaarheid zich als een olievlek verspreiden. Dit voorstel leidde tot luid applaus van de andere voorlopers. Begin november had Kees Pater al zijn eerste Pay it Forward-gesprek.

Peter de Kruyf en Kees Pater spraken elkaar in één van de zes bakkerswinkels van Ambachtbakkerij de Kruyf. De Kruyf is directeur van dit familiebedrijf dat al ruim zeventig jaar bestaat en heeft zo’n zestig medewerkers in dienst. Het bedrijf is in de afgelopen jaren flink gegroeid en dat vergt een andere manier van werken door de ondernemer, de filiaalhouders en medewerkers. Zeker omdat er wordt gestreefd naar één nieuwe gezamenlijke productielocatie. De Kruyf wil in navolging van Pater graag zorgen dat zijn medewerkers meer verantwoordelijkheden leren nemen. Dat vraagt allereerst om een andere manier van aansturen volgens Kees Pater: “Het is een lastig proces, maar je moet bij jezelf beginnen. Je moet als leidinggevende dingen uit handen durven geven. Pas dan kunnen je mensen die verantwoordelijkheid oppakken.” Uiteindelijk resulteert het in meer betrokkenheid bij het bedrijf van je medewerkers en voor iedereen meer plezier in het werk.

Onder begeleiding van José van Gerven van Syntens worden afspraken gemaakt over het uit te stippelen ontwikkeltraject. Gezamenlijk wordt in kaart gebracht wat de visie, structuur en cultuur van het bedrijf nu is en op welke punten deze moeten worden veranderd. Hoe het traject er uit komt te zien zal per bedrijf verschillen. De kern blijft dat elk bedrijf, of dat nu een bakkerij, groothandel of fabriek is, moet investeren in de medewerkers om ze duurzaam inzetbaar te houden. “Bedrijven zijn gewend te investeren in machines, niet in mensen,” concludeert Van Gerven, “en Kees Pater heeft bij Koekjesbakker Veldt bewezen dat het loont om te investeren in je mensen en die wijsheid deelt hij gelukkig met anderen via ‘Pay it Forward’.”