Onderdeel van duurzameinzetbaarheid

Terug naar overzicht

Kamerbrief over Eindrapportage Experimenten van-werk-naar-werk

06 maart 2013
Kamerbrief over Eindrapportage Experimenten van-werk-naar-werk

Minister Asscher (SZW) informeert op 17 januari 2013 de Tweede Kamer middels een Kamerbrief over de uitkomsten van de negen experimenten van-werk-naar-werk. Ten opzichte van de tussenrapportage, die op 3 juli 2012 aan de Kamer is aangeboden, is een completer beeld ontstaan van de resultaten die de projecten hebben bereikt.

De Kamerbrief is hier online te vinden.