Onderdeel van duurzameinzetbaarheid

Terug naar overzicht

Sociaal akkoord & Duurzame Inzetbaarheid

25 april 2013
Sociaal akkoord & Duurzame Inzetbaarheid

Duurzaam inzetbaar zijn moet een permanent streven zijn, stellen de sociale partners al op de eerste pagina van het sociaal akkoord. Het akkoord benadrukt onder andere het grote belang van intersectorale scholing en van-werk-naar-werk regelingen. In 2014 en 2015 is er een budget van jaarlijks 300 miljoen gereserveerd voor sectorale plannen op onder andere het thema duurzame inzetbaarheid.

Het akkoord onderschrijft het belang van het voorkomen van uitval en ontslag. Werkgever en werknemer moeten daarom beiden investeren in scholing en mobiliteit. In het geval van ontslag wordt voortaan opgebouwde kennis, ervaring, capaciteiten en rechten erkend zodat deze meegenomen worden naar een volgende werkplek.  

Binnen het herziene ontslagrecht krijgen werknemers een vergoeding om nieuw werk te vinden via bijvoorbeeld omscholing. In het sociaal akkoord wordt het mobiliteitscentrum C3 van de grafische sector aangehaald als goed voorbeeld. In 2011 wisten zij ruim 80% van hun kandidaten van bestaand naar nieuw werk te helpen, binnen of buiten de sector. Zie hier voor hun aanpak.

Lees hier het hele sociaal akkoord en de brief aan de twee kamers.