Onderdeel van duurzameinzetbaarheid

Terug naar overzicht

Techniekpact 2020 ondertekend op 13 mei

14 mei 2013
Techniekpact 2020 ondertekend op 13 mei

Op maandag 13 mei hebben bestuurders uit het onderwijs, het bedrijfsleven, van werkgevers, werknemers en de regio's samen met minister Bussemaker (OCW), minister Asscher (SZW), minister Kamp (EZ) en staatssecretaris Dekker (OCW) het Techniekpact in het Science Center NEMO ondertekend.

De technische sector is één van de meest dynamische sectoren van de economie. Technische ontwikkelingen volgen elkaar in hoog tempo op en economische groei en krimp hebben direct gevolgen voor de omzet van bedrijven. Deze dynamiek heeft ook grote gevolgen voor werknemers:

kennis veroudert snel en bij economische neergang dreigt werkloosheid. Dit betekent dat, naast het stimuleren van instroom in technische opleidingen en zij-instroom van werknemers uit andere sectoren en van werkzoekenden,  slimme investeringen nodig zijn in behoud van vakkrachten voor het bedrijf, voor de sector en voor de techniek. De sociale partners nemen samen met de Rijksoverheid en de regio’s maatregelen gericht op het behoud van vakkrachten. Inzet daarbij is om door investeren in duurzame inzetbaarheid medewerkers zo lang mogelijk voor het bedrijf te behouden. Als dat niet mogelijk is, wordt gekeken naar mogelijkheden binnen de sector. Daarnaast kijkt men over sectorgrenzen heen  naar de kansen die andere technische sectoren bieden. Ook het op de korte termijn inzetten op van-werk-naar-werk-trajecten in combinatie met het voorkomen van dreigende tekorten op de lange termijn is een belangrijke rode draad in dit Techniekpact.

Op 20 juni organiseert het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid samen met de NS, FME en de Metaalunie de werkgeversbijeenkomst ‘Hoe maakt u het over vijf jaar? Aantrekkelijk werkgeverschap in de techniek’. Hoe houden we de arbeidsmarkt voor technici gezond?

Meer informatie over de bijeenkomst vindt u hier. Wilt u meer lezen over het Techniekpact, kijk dan hier