Onderdeel van duurzameinzetbaarheid

Terug naar overzicht

Tweederde van de werknemers staat open voor gezondheidscheck

13 juni 2013
Tweederde van de werknemers staat open voor gezondheidscheck

Twee op de drie werknemers staat open voor een jaarlijkse gezondheidscheck. Op dit moment krijgt 20% van de werknemers al een dergelijke check door hun werkgever aangeboden. De helft van de werknemers staat open voor een jaarlijks inzetbaarheidsgesprek, waarbij wordt bepaald of je nog voldoende fit bent om je huidige werk te kunnen doen. Dit blijkt uit onderzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid waarvan minister Asscher de resultaten bekend heeft gemaakt tijdens een werkbezoek aan KLM. Hij liet zich daar informeren over mobiliteit en scholing van werknemers.

73 Procent van de lager opgeleiden staat open voor een jaarlijkse gezondheidscheck. Zij hebben vaak een beroep waarbij ze lichamelijk zwaar werk doen en geven aan dat ze dit om gezondheidtechnische redenen niet tot hun AOW-gerechtigde leeftijd vol kunnen houden. Bedrijven bieden als gezondheidsvoorziening in de meeste gevallen een fietsplan, werkplekonderzoek, aangepaste werktijden en korting op de sportschool. Een ruime meerderheid van de werknemers wil niet zelf betalen voor deze faciliteiten. Wel is een kleine groep bereid om te betalen voor hulp bij afvallen, bedrijfssport of een cursus stoppen met roken.

Minister Asscher vindt het noodzakelijk om blijvend en in samenhang te investeren in scholing, gezondheid en  mobiliteit van werknemers. Hier ligt een gezamenlijk belang van werknemers, werkgevers en overheid. Hij is blij met de uitkomst dat de meeste werknemers openstaan voor een check op gezondheid.

Het monitoronderzoek is online in te zien via de volgende link