Onderdeel van duurzameinzetbaarheid

Terug naar overzicht

Minister Asscher bezoekt werknemers KLM

17 juni 2013
Minister Asscher bezoekt werknemers KLM

KLM heeft sinds de aanvang van de economische crisis in 2008, gedwongen ontslag kunnen voorkomen - “keeping the family together”. Kern van de aanpak is investeren in de interne mobiliteit van werknemers. Van medewerkers wordt, in ruil voor baanbehoud, gevraagd zich flexibel op te stellen. Dat leidt er in de praktijk soms toe dat piloten meewerken bij de afhandeling van bagage.

Op donderdag 13 juni bracht Lodewijk Asscher een werkbezoek aan KLM. Het bezoek ging van start met een diploma uitreiking aan 15 medewerkers van het bedrijf die geslaagd zijn voor hun MBO-opleiding. Asscher overhandigde persoonlijk het diploma van John Krop. John is begonnen als eetcaféhouder bij KLM, maar is zich blijven ontwikkelen en scholen. 

Daarna kreeg de minister een rondleiding over de werkvloer Camiel Eurlings (CEO) en Wim Kooijman (directeur HR). Tijdens de rondleiding sprak de minister met ergo coaches, die ervoor zorgen dat iedereen veilig en gezond werkt. Ook bezocht hij de hangars waar de vliegtuigen onderhouden worden en sprak met de mensen op de vloer. Aangezien er veel internationale concurrentie is, moet er productiever gewerkt worden en het bedrijf betrekt de medewerkers hier nauw bij. Als mensen niet mee kunnen met de veranderingen, worden ze bemiddeld naar ander werk binnen KLM.

Van de 5.000 medewerkers bij KLM Engineering & Maintenance, zijn het afgelopen 2  jaar 300 medewerkers vrijwillig, tijdelijk en permanent op andere functies geplaatst. Wim Kooijman bedrukt hoe belangrijk het is dat werknemers hun arbeidsvoorwaarden (inclusief ploegendiensttoeslagen) behouden als ze van functie wisselen. Het aanpassen van het salaris kan – zo nodig – later aan de orde komen.