Onderdeel van duurzameinzetbaarheid

Terug naar overzicht

Duurzame inzetbaarheid in nieuwe CAO’s bedrijven en sectoren

09 juli 2013
Duurzame inzetbaarheid in nieuwe CAO’s bedrijven en sectoren

In de maanden juni en juli worden traditiegetrouw veel CAO’s afgesloten. Steeds vaker worden hierin passages over duurzame inzetbaarheid opgenomen. Niet alleen op sectoraal niveau, ook bij het grootbedrijf en bij het midden- en kleinbedrijf besteedt men hier aandacht aan.

Zo zet ProRail, met zo’n 4000 medewerkers, in haar CAO in op de thema’s gezond werken, mobiliteit en ontwikkeling. Verschillende tools worden aangeboden en het gesprek wordt gestimuleerd. ProRail en haar medewerkers richten zich op een blijvende “FIT”: Flexibel, Inzetbaar en Toekomstgericht. Dat dit onderwerp een gedeeld belang is, benadrukt men: “Duurzame inzetbaarheid gaat over het bereiken en in stand houden van een optimale (work)fit tussen organisatie en medewerker voor nu en later. Dit vraagt om een volwassen arbeidsrelatie tussen beiden en is een gedeelde verantwoordelijkheid”

Ook binnen het MKB zijn legio voorbeelden van bedrijven die in hun CAO aandacht geven aan duurzame inzetbaarheid. Zo heeft Vendor (een Tilburgs bedrijf, dienstverlener en specialist op het gebied van toilethygiëne met ongeveer 160 medewerkers in dienst) in haar CAO opgenomen dat werknemers elke vijf jaar een perspectiefgesprek voeren met de werkgever. Hierin wordt gekeken naar de loopbaan van de werknemer tot dat moment, hoe de werknemer zowel fysiek als mentaal voelt in het werk maar ook welke ambities er zijn. Daarnaast wordt er gekeken naar de verhouding werk en privé. Juist door het voeren van deze gesprekken kunnen ambities van werknemer en werkgever elkaar versterken.

Ook in de CAO’s van sectoren als motorvoertuigen- en tweewielerbedrijf, universiteiten en in bedrijven als AkzoNobel, NS en Aegon is aandacht voor duurzame inzetbaarheid. Met name thema’s als mobiliteit, scholing, gezondheid en leeftijdsbewust personeelsbeleid zijn bij deze en vele andere bedrijven uitgewerkt.