Onderdeel van duurzameinzetbaarheid

Terug naar overzicht

Spelregels sectorplannen gepresenteerd

09 juli 2013
Spelregels sectorplannen gepresenteerd

Onlangs heeft minister Asscher de spelregels voor de financiering van de sectorplannen bekendgemaakt. “De bedoeling is dat werkgevers- en werknemersorganisaties gezamenlijke plannen indienen om mensen gericht te begeleiden naar een nieuwe baan, vakkrachten te behouden, jongeren te laten instromen of de duurzame inzetbaarheid van werknemers te bevorderen,” aldus een woordvoerder van minister Asscher in toelichting op deze regels.

Het kabinet heeft voor de plannen 600 miljoen euro vrijgemaakt voor de periode 2014-2015. Omdat het om cofinanciering gaat, is een van de voorwaarden voor de bijdrage vanuit het Rijk dat werkgeversorganisaties en vakbonden zelf tenminste vijftig procent van de kosten van hun plan financieren.

Minister Asscher roept werkgevers en werknemers op snel te komen met sectorplannen: “Plannen uit de sector zelf zijn noodzakelijk om mensen aan het werk te krijgen en te houden. Ik wil mensen écht aan het werk krijgen, dat kan alleen samen met werkgevers en werknemers.”

Ook de Stichting van de Arbeid ziet het belang van goede sectorplannen en heeft ter ondersteuning van sectoren het Actieteam Crisisaanpak ingesteld. Hiermee willen zij het opstellen van goede plannen stimuleren en hindernissen wegnemen. Voor vragen over het opzetten van een sectorplan kunnen sociale partners terecht bij dit actieteam (actieteam@stvda.nl).

Individuele bedrijven wordt geadviseerd om bij vragen contact op te nemen met de werkgeversorganisatie waar ze bij aangesloten zijn. Of zij in aanmerking komen voor cofinanciering hangt namelijk af van het plan dat de werkgeversorganisaties en vakbonden voor hun sector, branche of arbeidsmarktregio gaan indienen.

Actuele informatie over de sectorplannen en de spelregels voor cofinanciering vindt u hier. De Regeling cofinanciering sectorplannen verschijnt in augustus 2013. De aanvragen kunnen bij het Agentschap SZW ingediend worden tussen 1 oktober en 31 december 2013. Ook in 2014 kunnen er plannen ingediend worden, de tijdvakken worden nog bekend gemaakt.