Onderdeel van duurzameinzetbaarheid

Terug naar overzicht

Regeling cofinanciering sectorplannen gepubliceerd

28 augustus 2013
Regeling cofinanciering sectorplannen gepubliceerd

Minister Asscher heeft op 14 augustus de verwachte regeling sectorplannen gepubliceerd. Voor deze plannen heeft het kabinet in de periode 2014-2015 600 miljoen euro vrijgemaakt. Onder andere maatregelen op het gebied van duurzame inzetbaarheid komen in aanmerking voor cofinanciering. Sociale partners stellen een sectorplan gezamenlijk op.

Het doel van de plannen is onder meer (inter-)sectorale mobiliteit, scholing en gezondheid te bevorderen. Ook maatregelen die vallen onder het thema Van Werk Naar Werk worden als subsidiabel aangemerkt. Via de sectorplannen kunnen sociale partners maatwerk bieden in de sectoren om mensen bijvoorbeeld gericht aan de slag te helpen of te begeleiden naar een nieuwe baan. Dat kan onder meer door middel van scholing, stages of leerwerkplekken. Oudere vakkrachten kunnen een deel van hun werktijd besteden aan het begeleiden van jongeren.

MKB ondernemers kunnen bijvoorbeeld gebruik maken van externe advisering op het gebied van duurzame inzetbaarheid en gezondheid.

Na goedkeuring geldt een maximale bijdrage vanuit de overheid van 50% van de subsidiabele kosten per maatregel en een maximale duur van het project van 2 jaar De plannen kunnen vanaf 1 oktober worden ingediend. De gehele regeling cofinanciering sectorplannen vindt u hier.