Onderdeel van duurzameinzetbaarheid

Terug naar overzicht

Menukaart maatregelen in sectorplannen

28 augustus 2013
Menukaart maatregelen in sectorplannen

Het Agentschap SZW heeft een ‘menukaart’ samengesteld waarin handvatten worden aangereikt voor sectoren om hun plan vorm te geven. De menukaart bevat mogelijke subsidiabele maatregelen, samen met de voorwaarden en verantwoording die hierbij hoort.

Natuurlijk staat het sectoren vrij om voorstellen te doen voor andere maatregelen, zolang deze afgestemd zijn op de behoeften van de sector. Het is wel aan te bevelen om zoveel mogelijk aan te sluiten bij vergelijkbare maatregelen op de menukaart. Aansluiting verkleint namelijk de kans op afwijzing voor cofinanciering van zowel de aanvragen als van onderdelen ervan.

Ook reeds bestaande en door de overheid gefinancierde arbeidsmarktinstrumenten kunnen deel uitmaken van een sectorplan. Dit kunnen bijvoorbeeld de huidige mobiliteitsbonus voor oudere werknemers, loonkostensubsidies of werkplekaanpassingen voor arbeidsgehandicapten zijn. De kosten van reeds gefinancierde instrumenten komen echter niet in aanmerking voor de cofinanciering.

Een overzicht, in de vorm van een subsidiekaart, van reeds bestaande voorzieningen en vergoedingen aan bedrijven die ten goede komen aan werkzoekenden voor mobiliteit, scholing, werkervaring en re-integratie, is momenteel in ontwikkeling en zal binnenkort beschikbaar worden gesteld.

De volledige menukaart vindt u hier.