Onderdeel van duurzameinzetbaarheid

Terug naar overzicht

Winnaars prijsvraag duurzame inzetbaarheid voor OR-leden

12 september 2013
Winnaars prijsvraag duurzame inzetbaarheid voor OR-leden

Op 10 september 2013 lieten ruim 380 OR-leden zich inspireren tijdens de bijeenkomst ‘Beter werken, langer werken’. Via een prijsvraag is alle deelnemers aan het einde van de bijeenkomst gevraagd hoe zij de nieuwe inspiratie en ideeën gaan vertalen naar hun eigen organisatie en hoe zij zelf aan de slag gaan met duurzame inzetbaarheid. Uit de overweldigende hoeveelheid inspirerende inzendingen heeft een jury, bestaande uit medewerkers van het Ministerie van SZW, SBI, FNV Formaat en CAOP, uiteindelijk drie winnende ideeën gekozen. Zij ontvangen een gratis workshop over duurzame inzetbaarheid en worden hieronder gepresenteerd:

De eerste winnaar is de ondernemingsraad van Unilever. Door werkgroepen op te zetten voor werknemers van verschillende leeftijdsgroepen wil de OR alle werknemers bij duurzame inzetbaarheid betrekken, maar tegelijkertijd maatwerk leveren. Unilever gaat met FNV Formaat aan de slag om dit idee verder uit te werken.

De ondernemingsraad van Moba Barneveld is de winnaar van de workshop met SBI. Zij zetten in op het vergroten van de mogelijkheid om van functie te veranderen binnen het bedrijf. Volgens de jury komt de OR van Moba als winnaar uit de bus: ‘doordat ze met een voorstel komen dat schoonheid heeft in zijn eenvoud én de noodzaak duidelijk maakt om in beweging te komen.’

Als laatste is het idee van de ondernemingsraad van Isala Zwolle in de prijzen gevallen. Zij willen op een intensieve manier gebruik maken van jobcraften, het zelf herstructuren van je baan, om medewerkers in een tijd van fusies en verhuizingen te laten groeien en het werkplezier te bevorderen. Volgens de jury heeft de OR van Isala een duidelijk doel voor ogen en laat zij tegelijkertijd zien dat werken aan duurzame inzetbaarheid ook kan in een tijd van fusie en verandering. Isala wint de workshop met CAOP.

Alle prijswinnaars van harte gefeliciteerd!

Wilt u meer weten over de bijeenkomst ‘Beter werken, langer werken’, dan kunt u hier een verslag vinden.