Onderdeel van duurzameinzetbaarheid

Terug naar overzicht

380 OR-leden geïnspireerd aan de slag

25 september 2013
380 OR-leden geïnspireerd aan de slag

Op 10 september 2013 lieten ruim 380 OR-leden zich inspireren tijdens de bijeenkomst ‘Beter werken, langer werken’. Met elkaar bespraken zij de rol van de OR in organisaties. Veel nieuwe ideeën en plannen werden besproken en aan het eind van de dag ingeleverd als input voor de prijsvraag. Die vraag luidde: hoe worden de opgedane ideeën en inspiratie vertaald binnen de eigen organisatie.

Deelnemers waren enthousiast gezien het grote aantal inzendingen. Veel ideeën zijn terug te voeren naar een aantal gemeenschappelijke wensen en acties;

Ruimte creëren voor medewerkers: Duurzame inzetbaarheid moet gedragen worden door de werknemers. Daarom willen OR leden werknemers stimuleren met ideeën en oplossingen te komen voor problemen waar men tegen aanloopt. Zij willen hier ruimte voor creëren door gesprekken, maar ook, bijvoorbeeld, door een enquête of een prijsvraag. 

Agenderen bij management:Aan de andere kant werd ook de rol van leidinggevenden niet onderschat. Veel aanwezigen wilden met het management in gesprek om hen te overtuigen van het belang van duurzame inzetbaarheid. Als het onderwerp hier gedragen wordt, kan dit worden uitgerold in organisaties en kan het belang worden doorgegeven aan de medewerkers. 

Faciliteren van de dialoog:De aanwezigen zouden graag werkgever en medewerkers bij elkaar aan tafel brengen. Hier heeft de OR ook de juiste positie voor binnen de organisatie. Op basis van openheid en vertrouwen kan er een gesprek ontstaan waarbij er gekeken wordt naar de optimale werksituatie voor werkgever en medewerker. 

Welke concrete ideeën uiteindelijk als winnaar gekozen werden door de jury vindt u hier, een verslag van deze bijeenkomst vindt u hier.