Onderdeel van duurzameinzetbaarheid

Terug naar overzicht

Duurzame inzetbaarheid één van de drie pijlers onder sectorplan Transport & Logistiek

25 september 2013
Duurzame inzetbaarheid één van de drie pijlers onder sectorplan Transport & Logistiek

Werkgevers- en werknemersorganisaties uit de sector Transport en Logistiek Nederland (TLN) hebben als eerste bedrijfstak een sectorplan gepresenteerd.

De transportsector heeft het moeilijk in deze tijd, maar heeft tegelijkertijd ook te maken met een sterk vergrijsd werknemersbestand. De verwachting is dat als de economie aantrekt er snel weer duizenden chauffeurs nodig zijn. Daarom staan er in het sectorplan maatregelen voor het: 1) vergroten van instroom in de sector, 2) voorkomen van werkloosheid en behoud van vakkrachten, en 3) duurzame inzetbaarheid.

Met de maatregelen is een totaalbedrag van € 40 miljoen gemoeid. Het ministerie van SZW zal het plan met spoed beoordelen. Bij goedkeuring draagt de overheid € 20 miljoen bij aan het plan en zal de sector vanuit hun gezamenlijke opleidings- en ontwikkelingsfonds SOOB, de overige € 20 miljoen voor zijn rekening nemen.

Om de duurzame inzetbaarheid in de sector te bevorderen worden er projecten gestart die goed werkgever- en werknemerschap bevorderen. Zo krijgen jaarlijks 600 á 700 logistieke medewerkers zonder diploma scholing aangeboden. Ook wordt de werkdruk verlaagd door ouderen als mentor te laten fungeren voor jonge, net begonnen collega’s. Door dit mentorplan wordt niet alleen de werkdruk van oudere chauffeurs verlaagd, maar worden ook de jongeren weer op gang geholpen. Deze jongeren zullen nodig zijn als, wegens de vergrijzing en aantrekkende economie, de vraag naar (nieuwe) chauffeurs in 2015 weer aantrekt.

Het volledige sectorplan vindt u hier.