Onderdeel van duurzameinzetbaarheid

Terug naar overzicht

70% van de werknemers werkt onder vermogen

25 september 2013
70% van de werknemers werkt onder vermogen

Uit een onderzoek van Gallup onder Amerikaanse werknemers (State of the American workplace, 2013) blijkt dat 30% van de werknemers ‘betrokken’ (engaged) is bij de organisatie. Maar tegelijk is 18% van de werknemers ‘actief niet betrokken’ bij de organisatie en ondermijnen hiermee ook het werk van anderen. Deze laatste groep kost de Amerikaanse economie volgens dit rapport 450-550 miljard dollar.

In totaal werkt 70% van de werknemers onder zijn vermogen omdat ze niet betrokken zijn bij de organisatie. Betrokken werknemers hebben een heldere rol binnen de organisatie, leveren een grote bijdragen, zijn verbonden met het team en zijn continu in beweging. Bedrijven die in de top 25% op betrokkenheid scoren, hebben een significant hogere productiviteit, meer winstgevendheid, hogere klanttevredenheid, minder ziekteverzuim en meer omzet.

In het rapport wordt de invloed van het management op betrokkenheid benadrukt. Zij zouden dit onderwerp toegankelijk moeten maken door het te betrekken in de dagelijkse besprekingen. Het blijkt dat de rol van managers op de betrokkenheid groter is dan bijvoorbeeld arbeidsvoorwaarden. Omdat betrokkenheid zo’n grote invloed heeft op de prestaties van het bedrijf, pleit het rapport ervoor dat managers hier ook op afgerekend moeten kunnen worden.

Lees meer cijfers en adviezen rondom betrokkenheid in het rapport van Gallup.