Onderdeel van duurzameinzetbaarheid

Terug naar overzicht

Bouwsector wil werk maken van Duurzame Inzetbaarheid

07 november 2013
Bouwsector wil werk maken van Duurzame Inzetbaarheid

Op 14 oktober presenteerden de sociale partners uit de bouw & infra het sectorplan voor de bouw- en infrasector aan minister Lodewijk Asscher. De sector wil actief werk gaan maken van duurzame inzetbaarheid. Het plan voorziet onder andere in de begeleiding van werknemers naar ander werk, in omscholing en het scheppen van leerwerkplekken met loonkostensubsidies. Met het plan is in totaal 120 miljoen gemoeid. De helft komt uit de sector. De andere helft legt de minister bij.

Hoewel tekenen van herstel in zicht zijn, gingen de afgelopen jaren 56.000 banen verloren in de bouwsector. Volgens Maxime Verhagen, voorzitter van Bouwend Nederland, is het sectorplan daarom hard nodig: ‘De bouw moet nu zien te overleven. In de tussenperiode tot het herstel is het van het grootste belang dat we vakmanschap en werkgelegenheid vasthouden. Ook omdat als dat herstel er is, we dan snel een tekort aan vakmensen krijgen. Het sectorplan kan bij dat alles grote diensten bewijzen.’ Minister Asscher liet zich positief uit over het plan dat “vakmensen wil benutten in plaats van ze naar huis te sturen.”

Het volledige plan is hier te vinden.