Onderdeel van duurzameinzetbaarheid

Deze site is een initiatief van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. U vindt hier meer informatie over Duurzame Inzetbaarheid en wat dit voor uw organisatie kan betekenen. Want investeren in uw medewerkers creëert op de korte en op de lange termijn economisch en sociaal kansen voor uw organisatie. Als uw medewerkers gezond, gemotiveerd en geïnspireerd zijn, zullen ze zich eerder verantwoordelijk voelen voor het bedrijf. En dit betaalt zich terug. Een gelukkige werknemer is duurzaam inzetbaar.

Op deze website kunt u hier meer over lezen. Wat is duurzame inzetbaarheid? Hoe kunt u dit aanpakken? Hoe hebben andere dit gedaan en wat levert dit op?

Waarom doen wij dit?

De komende jaren verandert de arbeidsmarkt drastisch. Veel mensen gaan met pensioen waardoor de beroepsbevolking afneemt. Tegelijkertijd stijgt de gemiddelde leeftijd van de Nederlandse werknemer. Nederlandse bedrijven en organisaties staan daarom voor een grote uitdaging: Hoe bied je in een tijd van vergrijzing de groeiende concurrentie het hoofd? Werkgevers moeten meer doen om hun medewerkers te behouden én fit te houden voor het steeds sneller veranderende werk. Werknemers moeten ervoor zorgen dat ze makkelijk inzetbaar zijn bij (verschillende) werkgevers. Zo vergroten ze hun kansen op werk. De praktijk laat zien dat investeren in duurzame inzetbaarheid lonend is voor zowel werkgever als werknemer.