Onderdeel van duurzameinzetbaarheid

'Fluitend naar je werk', een bloemlezing uit honderd interviews

'Fluitend naar je werk', een bloemlezing uit honderd interviews

19 juni 2013

Op 4 februari ging Minister Asscher in gesprek met 100 werknemers uit het hele land tijdens een bijeenkomst. Hier praatte hij over wat belangrijk is om goed, gezond en gemotiveerd aan het werk te blijven. Uit deze gesprekken is een...

Lees verder...
Offensief SZW gericht op duurzame inzetbaarheid op de arbeidsmarkt

Offensief SZW gericht op duurzame inzetbaarheid op de arbeidsmarkt

06 maart 2013

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid laat op 26 maart 2012 weten een offensief te beginnen om duurzame inzetbaarheid van werkenden en werkzoekenden te vergroten. Minister Kamp stelt ruim € 4 miljoen beschikbaar voor een...

Lees verder...
Toespraak minister Asscher bij werkgeversbijeenkomst in Arnhem

Toespraak minister Asscher bij werkgeversbijeenkomst in Arnhem

06 maart 2013

Op donderdag 17 januari 2013 hield minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een toespraak bij de werkgeversbijeenkomst Gelderland. Het thema van de bijeenkomst: mobiliteit en ontwikkeling op de regionale arbeidsmarkt.De tekst...

Lees verder...
Kamerbrief over Eindrapportage Experimenten van-werk-naar-werk

Kamerbrief over Eindrapportage Experimenten van-werk-naar-werk

06 maart 2013

Minister Asscher (SZW) informeert op 17 januari 2013 de Tweede Kamer middels een Kamerbrief over de uitkomsten van de negen experimenten van-werk-naar-werk. Ten opzichte van de tussenrapportage, die op 3 juli 2012 aan de Kamer is...

Lees verder...
Duurzame inzetbaarheid in cao en praktijk

Duurzame inzetbaarheid in cao en praktijk

06 maart 2013

In deze brief van de minister en staatssecretaris van SZW aan de Tweede Kamer op 29 november 2012 wordt ingegaan op de cao-afspraken over duurzame inzetbaarheid. Daarnaast is onderzocht wat er binnen bedrijven en instellingen daadwerkelijk...

Lees verder...